Ønsker du å få en dypere innsikt i økonomifaget? Uavhengig av om du er gründer i en oppstartsfase, prosjektleder i en veletablert organisasjon, eller bare har en iboende nysgjerrighet rundt økonomiens verden, er dette kurset skreddersydd for deg.

Vårt innføringskurs i økonomi har som mål å undervise deg i økonomiens grunnprinsipper innenfor en forretningskontekst. Du vil bli introdusert for nøkkelbegreper og teorier, som vil ruste deg til å navigere sikkert gjennom økonomiske utfordringer og muligheter.

Gjennom dette kurset vil du få verdifull innsikt og praktisk kunnskap som vil styrke din beslutningstaking i økonomiske spørsmål, være bedre forberedt på å håndtere og mestre økonomiske situasjoner i din profesjonelle og personlige hverdag.

Målgruppe:

Dette kurset passer for gründere som driver oppstartsselskaper og ønsker å forstå økonomiske aspekter ved virksomhetsdrift, for prosjektledere i større organisasjoner som ønsker å forbedre deres økonomiske ferdigheter, og for alle som er nysgjerrige på økonomifaget.

Deltakerforutsetninger:

Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal på bakgrunn av opparbeidet kunnskap kunne ha en solid forståelse av grunnleggende økonomiske begreper i en bedriftssammenheng. De vil kunne lese og forstå budsjett og regnskap, samt beregne og tolke nøkkeltall for lønnsomhet, finansiering, og likviditet. Deltakerne vil også ha ferdigheter til å trekke konklusjoner om lønnsomhet og potensiale for økt fortjeneste basert på disse beregningene.

Kursinnhold:

  • Regnskap
  • Analyse av regnskap
  • Styringsverktøy - Budsjett
  • Finansiering


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!