Kurset tar for seg sentrale begreper som du som leder trenger å kunne for å manøvrere i det økonomiske landskapet. Læringsmålet er å gi kunnskap og forståelse av sentrale økonomiske prinsipper, som resultat, likviditet, finansiering, ståtid/lagerdager, kreditttider m.m Dette inkluderer å beregne og trekke konklusjon om din bedrifts lønnsomhet.

Gjennomføring:

 • Kurset gjennomføres direkte i mobil eller nettbrett via app
 • kan gjennomføres hvor som helst, når som helst!
 • Språk: Norsk
 • Estimert tid for gjennomføring: 5-10 timer
 • Skriv ut ditt kursbevis etter gjennomført kurs
 • Kurset er tilgjengelig i 12mnd. fra bestillingsdato

Innhold:

 • Hvordan lese og forstå budsjett og regnskap
 • Beregne og trekke konklusjoner om lønnsomhet og mulighet for økt fortjeneste
 • Beregne nøkkeltall for finansiering
 • Beregne nøkkeltall for likviditet
 • Regne ut ståtid/lagerdager og kredittider
 • Forklare hvordan ståtid/lagerdager og kredittider virker på likviditeten

“Et generasjonsskifte står for døren. Kundene fremstår i dag som mer kunnskapsrike og fremfor alt mer bevisste enn tidligere”