Er du nylig tildelt lederansvar, eller står du i en overgangsfase til en ny lederposisjon? Vårt kurs er designet for å hjelpe deg gjennom denne overgangen, gi deg nødvendige verktøy og forståelse for å navigere i nye utfordringer.

Dette kurset gir deg en grundig innføring i organisasjonsteori, og hvilke faktorer som bidrar til å skape produktive, engasjerte og fornøyde arbeidsmiljøer. Du vil få innsikt i områder som er kritiske for å drive motivasjon, læring, utvikling, effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.

Målgruppe:

Dette kurset er primært rettet mot de som nylig har påtatt seg lederansvar for første gang, eller de som går over i en ny lederstilling. Det vil være spesielt nyttig for dem som søker å forstå bedre hvordan organisasjoner fungerer, og hvilke faktorer som bidrar til å skape effektive, produktive, og fornøyde arbeidsplasser.

Deltakerforutsetninger:

Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal på bakgrunn av opparbeidet kunnskap kunne gjenkjenne og forstå hvordan

  • kulturen kan påvirke ledelsen i en bedrift , hva som karakteriserer et godt arbeidsmiljø og hvordan ledere kan bidra til dette
  • ledere kan tilrettelegge for en god og effektiv organisasjonskultur
  • ledere kan motivere og fremme samarbeid innad i teamet
  • lederkommunikasjon effektivt kan brukes som et verktøy for å løfte medarbeideres prestasjoner og engasjement.


Kursinnhold:

  • Kultur
  • Motivasjon og samarbeid
  • Lederkommunikasjon
  • Ledelse og administrasjon
  • Et godt psykososialt arbeidsmiljø


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!