Har du fått lederansvar for første gang eller går du over i en ny lederstilling? Dette kurset skal hjelpe deg i overgangen.

Det er alltid spennende å tre inn i en ny lederrolle. Det dukker opp situasjoner og problemstillinger i arbeidshverdagen som du kanskje aldri har vært borti. Ved å ta kurs kan du være litt bedre forberedt på det som kommer.

Dette kurset gir en innføring i hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Kurset belyser områder som har stor betydning for motivasjon, læring, utvikling, effektivisering og trivsel.

Som leder kan det være tidkrevende å ta kurs i klasserom. Ved å ta i bruk spillbasert kurs kan du gjennomføre kurset hvor som helst og når som helst.


Læringsmål:

Deltakeren skal få kjennskap til:

 • Relevante begreper, lover og forskrifter.
 • Hvordan kulturen kan påvirke ledelsen i en bedrift.
 • Hva som betegner et godt arbeidsmiljø er og hvordan ledere kan bidra til dette.
 • Hvordan ledere kan tilrettelegge for en god og effektiv organisasjonskultur.
 • Hvordan ledere kan tilrettelegge for motivasjon og samarbeid innad i teamet.
 • Hvordan god lederkommunikasjon kan være et verktøy som kan bidra til å løfte medarbeidernes.


Kursinnhold:

 • Kultur
 • Motivasjon og samarbeid
 • Lederkommunikasjon
 • Ledelse og administrasjon
 • Et godt psykososialt arbeidsmiljø


Gjennomføring:

Kurset gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Pris:

Ved større bestillinger, ta kontakt!


Trenger du eller dine ansatte kunnskap i hvordan det er å være ny som leder? Da er dette kurset.

“Et generasjonsskifte står for døren. Kundene fremstår i dag som mer kunnskapsrike og fremfor alt mer bevisste enn tidligere”