Ledere i bilbransjen

Lederakademiet ble lansert på bakgrunn av idéer Bilakademiet har hatt i mange år, men som nå har materialisert seg i en lederutdanning som er skreddersydd for både eksisterende og fremtidige ledere i bilbransjen. Andreas Edvardsen er eier og grunnlegger av Bilakademiet. Sammen med Tommy Harland og Morten Ulriksen står han bak kurset. Morten Ulriksen er CDO og deleier i FIDL og er ansvarlig for Lederakademiets pedagogiske utforming.

Lederakademiet har dessuten fått med seg Petter Stordalen som deleier gjennom FIDL. Selskapet skaper gode og effektive opplæringstilbud basert på spillbasert simulering og teknologi. Deltakerne har i løpet av kurset fått oppgaver gjennom digitale læringsspill som følger opp seminarene de har deltatt på. Dette viser seg å være langt mer engasjerende enn tradisjonelle opplæringsteknikker.

– Vi har passet på at innholdet ikke blir for langdrygt og uoverkommelig i lengde, men samtidig at det har et høyst relevant innhold for fremtidens ledere og bransje, påpeker Edvardsen.

I bilbransjen er det en tendens at mange går fra å være selgere til å bli daglig ledere, avdelingsledere eller salgssjefer, for så å bli kastet ut i en lederrolle, og ikke alltid med den nødvendige kompetansen. Derfor har Lederakademiets første kull fått besøk av kompetente kursledere og foredragsholdere, som kan dele av sin rike erfaring. Flere av deltakerne på Lederakademiet forteller at deres arbeidsgivere arrangerer kurs og seminarer, men at det gjerne tar lang tid før en får plass på disse. Derfor påpeker flere at de har meldt seg på Lederakademiet av eget initiativ.

Lederakademiet har dessuten fått med seg Petter Stordalen som deleier gjennom FIDL. Selskapet skaper gode og effektive opplæringstilbud basert på spillbasert simulering og teknologi. Deltakerne har i løpet av kurset fått oppgaver gjennom digitale læringsspill som følger opp seminarene de har deltatt på. Dette viser seg å være langt mer engasjerende enn tradisjonelle opplæringsteknikker.

– Vi har passet på at innholdet ikke blir for langdrygt og uoverkommelig i lengde, men samtidig at det har et høyst relevant innhold for fremtidens ledere og bransje, påpeker Edvardsen.

I bilbransjen er det en tendens at mange går fra å være selgere til å bli daglig ledere, avdelingsledere eller salgssjefer, for så å bli kastet ut i en lederrolle, og ikke alltid med den nødvendige kompetansen. Derfor har Lederakademiets første kull fått besøk av kompetente kursledere og foredragsholdere, som kan dele av sin rike erfaring. Flere av deltakerne på Lederakademiet forteller at deres arbeidsgivere arrangerer kurs og seminarer, men at det gjerne tar lang tid før en får plass på disse. Derfor påpeker flere at de har meldt seg på Lederakademiet av eget initiativ.


Emma Valen jobber til daglig som selger hos Porsche Center Asker og Bærum. Nå har hun gjennomført kurset Lederakademiet hos FIDL, og kan stolt vise frem diplomet som bevis på den nye tilegnede kunnskapen. Valen forteller at hun gleder seg til å ta med seg kunnskapen ut i praksis.

– Nå har jeg blitt enda mer motivert til å sette retningen videre, sier Valen til BilNytt.no.

Det er et sterkt konkurranseinstinkt blant flere av de fremtidige bilbransjelederne, og det er tydelig at den spillbaserte læringsutformingen tydelig engasjerte deltakerne. Adrian Markov jobber til vanlig som Tekniker Coach hos Bilia og trekker frem denne opplæringsformen som spesielt givende.


– Jeg satt til og med på kveldene og spilte, så til og med sønnen min ble engasjert han også og har spurt hvordan det har gått, sier Markov. Han trekker dessuten frem det sosiale aspektet av Lederakademiet, og påpeker at dialogene mellom samlingen av engasjerte medstudenter bidro til at han sitter igjen med mye motivasjon.

Magnus Groseth, hovedaksjonær og daglig leder i bruktbilforhandleren K Bil i Bærum, følte behovet for å ta et steg videre som daglig leder etter at bedriften økte i antall ansatte. Han tror de ansatte kommer til å merke tydelig forskjell på hans lederidentitet etter endt kurs.


– Jeg har jo vært på en reise i løpet av de siste årene, men vet at man hele tiden kan utvikle seg. Jeg tror også at det er positivt å snakke med konkurrenter som vi gjør her, sier Groseth fornøyd.

Fremover kommer Lederakademiet til å ha to kull i året, og neste kull har oppstart allerede i mars 2022. Edvardsen vil bruke innspill fra årets deltagere for å utforme kurset for neste generasjon med studenter.

– Vi har fått flere henvendelser fra mellomstore forhandler-grupperinger som ønsker et skreddersydd opplegg for dem, fortsetter Edvardsen. Derfor, mener han, har det vært et behov for en slik utdanning.

– Jeg tror vi her har flere av morgendagens ledere i fremtidens bilbransje, avslutter Edvardsen.