Vet du hva du skal gjøre om du står oppe i en førstehjelpssituasjon med et barn? Dette kurset passer for deg som jobber med barn daglig i barnehage, på skole eller institusjon, så vel som deg som er foresatt. Alle som har omsorg for barn, privat eller i arbeidshverdagen, bør ta førstehjelpskurs!

Sammen med Norsk Førstehjelpsråd har vi utviklet et spillbasert førstehjelpskurs som tar for seg de mest utbredte situasjonene barn er utsatt for.

Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og gjenkjenne

 • Om et barn trenger hjelp
 • At et barn er ved bevissthet eller bevisstløs
 • Om et barn har frie luftveier og hva som kan være årsak til blokkerte luftveier
 • Hva hjerte og lungeredning innebærer
 • Hva sideleie innebærer
 • Formålet med og bruken av hjertestarter
 • Hva nedkjøling innebærer og hva som kan forebygge nedkjøling
 • Sykdomstegn og kunne forstå adekvate tiltak
 • Ytre og indre blødningsskader
 • Hodeskader, brannskade og strømskader
 • Hvilke stoffer som kan forårsake forgiftning, samt gjenkjenne forgiftning
 • At førstehjelpere kan få en mental reaksjon etter hendelsen


Kursinnhold:

 • Gjenkjenne, sikre og varsle
 • Den første undersøkelsen
 • Livløshet
 • Sykdom:
  • Allergi, hudutslett og kramper
  • Allmenntilstand og feber
 • Skader:
  • Brannskader, strømskader og forfrysning
  • Hodeskader, tannskader og bruddskader
  • Sårskader og blødninger
 • Forgiftninger:
  • Medisiner
  • Forgiftning i hjemmet
  • Planter og sopp
  • Dyr og insekter
 • Trygghet i hjemmet og nærområdet
 • Etter hendelsen


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!

Samarbeidspartner