Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med bestilling og andre henvendelser på FIDL AS (FIDL) sine nettsider. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Hensikten er at du som registrert hos oss skal være trygg på at FIDL ivaretar personvernet ditt.

FIDL behandler opplysninger så lenge vi har et kundeforhold til deg eller har forpliktelser som følge av inngåtte avtaler eller så lenge det er lovlig grunnlag for det. Deretter blir dine opplysninger slettet eller anonymisert.

Behandlingsansvarlig er FIDL AS ved daglig leder.

Adresse: Nedre Slottsgate 10, 0157 Oslo.

Organisasjonsnummer: 926 051 296

Ved spørsmål, kontakt oss her: kurs@fidl.no

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn og behandler informasjonen du oppgir, kjøps- og ordrehistorikk, samt din respons på kommunikasjon fra oss.

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg som kunde:

  • Navn, arbeidssted, adresse, e-post og telefonnummer. For å kontrollere at opplysningene er riktige, kan disse sjekkes mot eksterne registre, som for eksempel adresseregistre.
  • Din respons på generelle kampanjer, e-post, SMS-utsendelser og innlogget aktivitet
  • Kjøpshistorikk og historikk rundt tidligere kontakt mellom kunde/samarbeidspartner og FIDL.

Våre nettsider benytter informasjonskapsler/cookies. Disse lagres lokalt i nettleseren på din enhet, og brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort, til å målrette annonser, samt for å måle og analysere brukeratferd. Vi benytter Google Analytics til webanalyse. Ingen av opplysningene som samles inn her, brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi benytter informasjonen om deg til å fullføre bestillinger du gjør og for å kunne besvare eventuelle spørsmål du måtte ha hos kundeservice.

Dersom du har takket ja til det, benytter vi den også til å sende deg nyheter og tilbud.

  • For å administrere ditt kundeforhold, abonnement eller medlemskap
  • For å kunne besvare dine henvendelser til kundeservice
  • For å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt
  • Analysere kjøpshistorikk

Brukere av våre produkter/tjenester via arbeidsgiver

Når du ikke selv kjøper noe direkte fra oss, men det er din arbeidsgiver/oppdragsgiver som har bestemt at du skal bruke et digitalt produkt fra FIDL, er det arbeidsgiver/oppdragsgiver som er behandlingsansvarlig og skal inngå databehandleravtale med FIDL. Vår behandling av dine personopplysninger er i slike tilfeller regulert gjennom denne avtalen, for eksempel hvordan henvendelser om innsyn i, eller endring/sletting av personopplysninger skal håndteres. Slike forespørsler skal normalt rettes til arbeidsgiver.

Samarbeidspartnere og andre bidragsytere

Som samarbeidspartner eller annen bidragsyter til de produktene og tjenestene vi tilbyr og forvalter rettigheter til, vil det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle forpliktelser etter åndsverks-, regnskaps- og eventuelt også arkivlovgivning.

I forbindelse med vår forvaltning av rettigheter kan personopplysningene bli rapportert/utlevert til tredjeparter, så som Attensi for tilgang og håndtering av kursene våre. I slike tilfeller inngår vi databehandleravtaler for å sikre at opplysningene behandles i overenstemmelse med gjeldende regelverk og våre retningslinjer.

Markedshenvendelser

Dersom du er registrert med personopplysninger hos oss, for eksempel ved at du abonnerer på nyhetsbrev, vil du kunne motta henvendelser fra oss om faglig relevante produkter og tjenester og brukerundersøkelser.

SA har som mål å kun sende ut nyhetsbrev til mottakere som ønsker å motta dette, og som har samtykket til det. Dersom du mottar nyhetsbrev fra oss og ikke lenger ønsker dette, er det en knapp for avmelding i alle nyhetsbrev vi sender ut, slik at du ikke vil motta flere. Så lenge du mottar nyhetsbrev registrerer vi din kontaktinformasjon og hvilke områder du er interessert i informasjon om.

Deling av personopplysninger

Vi deler personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle vår del av en avtale med deg som kunde. For eksempel vil vi dele navn, arbeidssted, e-post og telefonnummer med plattformleverandør for kursene. Når du gjennomfører en betalingstransaksjon blir du rutet videre til en sikker betalingsløsning som er i kontakt med din bank.

Vi deler også personopplysninger med andre aktører når vi benytter oss av underleverandører for å oppfylle formålet med produktene og tjenestene våre. I slike tilfeller inngår vi databehandleravtaler for å sikre at opplysningene behandles i overenstemmelse med gjeldende regelverk og våre retningslinjer. Våre underleverandører gis aldri adgang til å foreta behandlinger til andre formål enn vi selv har.

Dine rettigheter

Dersom vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Du har også rett til å kreve innsyn i opplysningene vi behandler om deg, og du kan klage til Datatilsynet, dersom du mener dine rettigheter ikke blir ivaretatt.

Mer informasjon om dine rettigheter finner du hos Datatilsynet (ekstern lenke).


Hvordan FIDL AS (FIDL) som behandlingsansvarlig samler inn og bruker personopplysninger ved bruk av kurs i plattformen Attensi.


Formål

Våre kurs er en spillapplikasjon (app). Spillene er basert på ulike fagområder innenfor ikke-formell opplæring. Spilleren får gjennom bruk av appen kunnskap i ulike fagfelt. Spillet er utviklet i samarbeid med Attensi.

Formålet med å samle informasjon er å gi tilgang til brukerens personlige side i FIDL sine kurs, slik at brukeren får oversikt over egen progresjon basert på brukerens spilldata og resultater, i tillegg til å dokumentere opplæring og utstede kursbevis.

Attensi sitt formål er i tillegg å drifte den skybaserte tjenesten som tilbyr våre kurs.

Brukeren har til enhver tid rett til innsyn i, og få utlevert, de personopplysninger som FIDL besitter om vedkommende. Brukeren har rett til å be FIDL om å endre eller slette personopplysninger. Sletting av personopplysninger vil kunne medføre at produktet ikke kan benyttes.

Opplysninger som behandles, hvordan og hvor lenge

Bruk av FIDL sine kurs forutsetter innsamling av personopplysninger. Spillerens personopplysninger vil bli behandlet i overenstemmelse med personvernerklæringen (ekstern lenke) i appen. Spilleren må lese og godkjenne denne for å kunne benytte appen.

Personopplysninger som behandles gjelder følgende typer og kategorier av opplysninger: Fornavn, etternavn, brukernavn, e-post, telefonnummer, tittel, arbeidssted, avdeling, region/distrikt i tillegg til statistikk og analyse av individuelle resultater fra gjennomføring av tester i programvare.

Personopplysningene vil være underlagt følgende grunnleggende behandlingsaktiviteter: Administrasjon av innloggingsinformasjon i forbindelse med innlogging, registrering og analyse av individuelle resultater og aktiviteter fra gjennomføring av kurs i programvare, formidle rapporter til behandlingsansvarlig og support. Det samles inn informasjon om bruk av IP-adresse når spillet er i bruk. Informasjonen slettes eller anonymiseres når spillet stenges.

For at spilleren skal se fremdrift og resultat i spillet, både for seg selv og på resultatlisten, registreres og lagres alle svarene. Spilleren kan velge om vedkommende ønsker å vises med fornavn og etternavn på en åpen ledertavle i appen, eller være anonym. Dersom brukeren ikke er anonym, vil navn være synlige for andre brukere av appen. Dette valget gjøres under innstillingene i applikasjonen.

Personopplysningene som brukes i tilknytning til kursene lagres hos Attensi. Brukerinformasjonen vil være lagret så lenge brukeren er aktiv i appen. En inaktiv bruker sine personopplysninger anonymiseres 2 år etter siste pålogging i appen. Resultater og aktiviteter slettes ikke, men de kan ikke tilbakeføres til brukeren.

FIDL kan benytte tekniske opplysninger om appen for redaksjonelle endringer og i markedsføringsøyemed. FIDL vil ikke benytte personopplysninger annet enn hvilke kurs flest brukere av appen er registrert ved, antall nedlastede apper, hvilke moduler som spilles hyppigst, hvor lang tid spillerne bruker per modul, hvilke moduler som er startet, bestått og ikke bestått og lignende bruk av aggregerte data.

Underleverandører og sikkerhet

FIDL benytter Attensi som underleverandør. Attensi leverer plattform til å publisere innhold til kursene og personopplysninger ved bruk av appen lagres hos Attensi.

Påloggingsinformasjonen går via Attensi sitt felles innloggingssystem. Attensi benytter cookies for å optimalisere spillerens opplevelse, les cookie policy her (ekstern lenke). Attensi benytter servere lokalisert i EU som driftes etter ISO 27001 standarden.