03. mai 2022 (versjon: v1.0)
Disse bruksvilkårene ("Vilkår", "Vilkår for bruk") styrer ditt forhold til Fidl-tjenesten ("Tjenesten") som drives av Fidl AS ("oss", "vi" eller "vår"). Les disse bruksvilkårene nøye før du bruker tjenesten vår («tjenesten»). Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten. Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Om tjenesten
Tjenesten er et forretnings-til-forbruker-program; opprettet for å sikre friksjonsfri tilgang og forbruk av alle kurs laget av Fidl. Tjenesten er designet for bruk på nettet, nettbrett og smarttelefoner.

Tjenesten er under utvikling og den første fasen lanseres i mai 2022. Denne fasen vil automatisere kjøpsflyten og koble kunden til Attensi-applikasjonen. I fremtiden vil sluttbrukeren kunne få tilgang til "min side" i tjenesten.

Partnere
Tjenesten er integrert med en tjeneste som heter Attensi. Fidl AS har inngått en eksklusiv partneravtale med Attensi, og alle kursene settes opp i Attensi.
Når du kjøper et kurs på Fidls nettside, får du automatisk tilgang til Attensi-applikasjonen.

Kontoer
Når du kjøper et kurs på nettsiden vår, vil det automatisk opprettes en konto for deg i tjenesten vår. Du må alltid gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan føre til umiddelbar oppsigelse av kontoen din på tjenesten vår.

Immaterielle rettigheter
Tjenesten og dets opprinnelige innhold (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli Fidl AS' eksklusive eiendom og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover i både Norge og utlandet. Våre varemerker kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fidl AS.

Lenker til andre nettsteder
Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Fidl AS. Fidl AS har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at Fidl AS ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av slikt innhold, Vi anbefaler på det sterkeste at du leser bruksvilkårene og personvernreglene for tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

Oppsigelse
Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene. Ved oppsigelse opphører din rett til å bruke tjenesten umiddelbart. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke tjenesten, og sende en e-post til support@fidl.no så sletter vi kontoen din.

Ansvarsbegrensning
Ikke under noen omstendigheter skal Fidl AS, eller dets styremedlemmer, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle følgeskader eller straffeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten; (ii) enhver oppførsel eller innhold fra en tredjepart på tjenesten; (iii) alt innhold hentet fra tjenesten; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av overføringer eller innhold, enten basert på garanti, kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, om vi har blitt informert om muligheten for slik skade eller ikke, og selv om et middel som er angitt her, viser seg å ha mislyktes i det essensielle formålet.

Ansvarsfraskrivelse
Din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten leveres på en "SOM DEN ER" og "SOM TILGJENGELIG" basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller ytelsesforløp. Fidl AS sine datterselskaper, tilknyttede selskaper og dets lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli korrigert; c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller d) resultatene av å bruke tjenesten vil oppfylle dine krav.

Gjeldende lov
Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til lovkonfliktbestemmelsene. Vår unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som en fraskrivelse av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående tjenesten vår og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss angående tjenesten.

Endringer i denne avtalen

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Ikrafttredelsesdatoen er 30 dager etter publiseringsdatoen som er angitt øverst i denne avtalen. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.