Er du motivert
kan du klare alt!

Motivasjons
garanti

Vi tror på resultater gjennom engasjement og motiverte deltagere. Derfor tenker vi utenfor boksen.

FIDL utvikler relevant og effektiv kursopplæring på deltakernes vilkår. Ved hjelp av moderne pedagogiske verktøy og interaktive aktiviteter sørger vi for de beste læringsopplevelsene.

Opplæringen skjer på mobil, nettbrett, eller PC og er kvalitetssikret av de fremste ekspertene på området.

Dette
tilbyr vi

Vi tilbyr læringsopplevelser med fokus på praktisk, nettbasert opplæring. Målet er å hjelpe bedrifter med å bevege seg fra den tradisjonelle e-læringen, til kurs som aktiviserer deltakeren med aktiviteter som ligner det virkelige arbeidslivet.

Hvorfor oss?
Lavere kostnader Lavere kostnader
Lavere kostnader

Ved å investere i FIDL vil bedriften din spare kostnader, fordi løsningen er effektiv og krever færre ressurser enn tradisjonell opplæring.

Motiverende læring Motiverende læring
Motiverende læring

Kursene er konstruert for å gi faglig utbytte samt mestringsfølelse, slik at deltakerne vil gå ut fra endt opplæring med økt motivasjon og engasjement.

Godkjent kursbevis Godkjent kursbevis
Godkjent kursbevis

Etter endt opplæring vil deltakerne motta kursbevis. Disse fungerer som fullverdige diplomer.