Fra og med 1. januar 2024 trer nye reguleringer i kraft som vil kreve at flere små- og mellomstore bedrifter gjennomfører obligatorisk helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring (HMS).

Viktige endringer i regelverket

Frode Ervik Pettersen, tidligere daglig leder i Norsk Sertifisering, har lang erfaring med kvalitet, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø fra en rekke bransjer. Nå er han FIDLs produktsjef og er også en av fagspesialistene innen HMS.

- For å styrke arbeidsmiljøet og redusere risikoen for ulykker og skader, har myndighetene kunngjort viktige endringer i regelverket for helse, miljø og sikkerhet. Endringene påvirker organiseringen av arbeidsmiljøet i virksomhetene, hvor det blir en lavere terskel for å etablere arbeidsmiljøutvalg og velge verneombud. Det vil i all hovedsak påvirke små- og mellomstore bedrifter som ikke tidligere har vært pålagt å opprette verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg. I tillegg vil de vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven medføre en presisering av arbeidstakerbegrepet, utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og generell rett til fast ansettelse etter tre år, sier Pettersen.

Frode Pettersen i FIDL.

De nye kravene påvirker verneombud og arbeidsmiljøutvalg

I dag er det kun virksomheter med ti eller flere arbeidstakere som krever minst ett verneombud, mens virksomheter med færre enn ti arbeidstakere kan avtale en annen ordning. Fra 2024 vil alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere være nødt til å ha minst ett verneombud (Arbeidstilsynet).

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) blir også påvirket av de nye kravene. I dag har virksomheter kun vært pliktig å opprette arbeidsmiljøutvalg dersom virksomhetene består av minst 50 arbeidstakere, eller dersom en av partene krever det, kan det også opprettes AMU i virksomheter med mellom 20 og 50 arbeidstakere. Fra 2024 må alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere opprette AMU, eller dersom virksomheten består av 10 til 30 arbeidstakere og en av partene krever det (Arbeidstilsynet).

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg må gjennomføre obligatorisk HMS-opplæring

Verneombud og medlemmer av AMU er lovpålagt å få den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte, og en del av denne opplæringen er et 40 timers HMS-kurs.

- De nye kravene gjør at flere trenger HMS-opplæring. FIDL tilbyr kurs for virksomheter hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer, og samarbeider også med opplæringsbedrifter som kombinerer FIDLs digitale løsning med egen klasseromsundervisning for å tilfredsstille kravene om 40 timer, sier Pettersen.

FIDLs nye HMS-kurs

FIDL har nylig gått gjennom en revidering av sine HMS-kurs. Hensikten med revideringen er å sørge for at innholdet er i tråd med lovendringene, og har tilstrekkelig relevans i markedet.

- Alle våre kurs blir gjennomgått årlig, eller når det er endringer som kan eller vil kunne påvirke kursets innhold eller form. Det kan for eksempel være endringer i lover, forskrifter, standarder eller bransjenormer, læringsteknologi eller endringer i holdninger og arbeidsmønstre i samfunnet. Du kan alltid være trygg på at våre kurs er oppdatert og har en høy faglig og pedagogisk kvalitet, sier Pettersen.

Opplæring for en bedre arbeidsplass

- Digitale kurs er effektivt og tidsbesparende for virksomheten, og spillelementer gjør læringen mer interaktiv og motiverende for deltakerne. HMS-opplæring er ikke bare et lovpålagt krav, men også en investering i en tryggere arbeidsplass og et bedre arbeidsmiljø. FIDL er klare til å ta imot alle virksomheter som trenger opplæring de neste månedene, avslutter Pettersen.

Les mer om FIDLs HMS-kurs her.