Skal du føre fritidsbåt eller vannscooter som kan nå hastigheter på over 50 knop?

1. juni 2023 ble det inneført krav om høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og vannscooter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. Målet med de nye kravene er å redusere antall omkomne og hardt skadde i ulykker med fritidsbåt.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover og forskrifter. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift.

Målgruppe:

Alle som ønsker å bli førere av fritidsfartøy som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer, og som kan innfri deltakerforutsetningene.

Deltakerforutsetninger:

Kurset kan avlegges av personer som har fylt 17 år. Høyhastighetsbevis kan utstedes til personer som er fylt 18 år, og som

 • oppfyller kravet til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt (gjelder ikke for personer født før 01.01.80)
 • har gjennomført teoretisk og praktisk høyhastighetskurs bestående av en teoretisk del for båt og vannscooter, og en praktisk del for båt eller vannscooter, etter retningslinjer og læringsmål fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.


Læringsmål:

Deltakeren skal på bakgrunn av opparbeidet kunnskap kunne gjenkjenne farer og situasjoner, bruke metoder for å forebygge farer, innse eget ansvar og være i stand til å opptre i samsvar med sjøveisreglene.

Kursinnhold:

 • Fartøyslære: Skrog og fremdriftssystem
 • Planene skrog: Ulike typer og egenskaper
 • Framdriftssystem: Ulike typer, egenskaper og begrensninger
 • Menneskelige faktorer
 • Førerens ansvar
 • Alkohol, rusmidler og medikamenter
 • Høyhastighetsmanøvrering for vannscooter og båt
 • Navigasjon i høy hastighet
 • Sikkerhet, vedlikehold og passasjerhåndtering
 • Ulykker ved høy hastighet
 • Planlegging av hurtiggående seilas


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium. Avsluttes med digital teoriprøve, som må være bestått før praktisk opplæring. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Praktisk opplæring: Den praktiske delen skiller mellom båt og vannscooter, ettersom disse er to forskjellig fartøy og krever ulik praktisk opplæring. Denne delen gjennomføres fysisk hos en av våre samarbeidspartnere.


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris, eller bestill kurset hos en av våre samarbeidspartnere ved å trykke på en av logene nedenfor!

Ta kontakt
Bestill kurset hos en av våre samarbeidspartnere

Ønsker du å bli samarbeidspartner?

Ta kontakt med oss på salg@fidl.no, eller telefon 95966964 dersom du ønsker å tilby kurset til dine kunder.