Fra 1. juni 2023 er det krav om høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og vannscooter som kan nå hastigheter over 50 knop. Vi har utviklet et spillbasert teorikurs som, sammen med praktisk høyhastighetsopplæring hos en av våre samarbeidspartnere, vil gi deg grunnlaget for å skaffe høyhastighetsbeviset.

Tidligere har det kun vært nødvendig med båtførerbevis for å føre høyhastighetsbåter. Fra og med 1. juni 2023 må man også ha høyhastighetsbevis for å føre båt eller vannscooter som kan oppnå hastigheter på over 50 knop. Målet med de nye kravene er å redusere antall omkomne og hardt skadde i ulykker med fritidsbåt.

Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg. Dette kan være båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat.

Læringsmål:

Høyhastighetskurset er utformet etter retningslinjer og læringsmål fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Kun tilbydere godkjent av Sjøfartsdirektoratet kan tilby høyhastighetskurs.

Gjennomføring:

Kurset består av tre deler.

1. Teoretisk opplæring: Den teoretiske opplæringen er spillbasert og gjennomføres via en app på telefon eller nettbrett, men kan også tas på PC eller Mac. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdatoen.

2. Teoriprøve: Digital teoriprøve gjennomføres på telefon eller nettbrett, men kan også tas på PC eller Mac.

3. Praktisk opplæring: Den praktiske delen skiller mellom båt og vannscooter, ettersom disse er to forskjellig fartøy og krever ulik praktisk opplæring. Denne delen gjennomføres fysisk hos vår samarbeidspartner.

Ta kontakt
Bestill kurset hos en av våre samarbeidspartner

Ønsker du å bli samarbeidspartner?

Ta kontakt med oss på salg@fidl.no, eller telefon 95966964 dersom du ønsker å tilby kurset til dine kunder.