Frode Ervik Pettersen går inn i rollen som Chief Product Officer i FIDL og vil ha ansvar for faglig innhold og kvalitetssikring av selskapets spillbaserte kurs. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsk Sertifisering og har en rik erfaring fra blant annet kvalitetsledelse, og sertifisert, og dokumentert sikkerhetsopplæring.

FIDL har ansatt Frode Ervik Pettersen som selskapets nye CPO. Pettersen har lang erfaring fra arbeid med kvalitet, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø fra en rekke bransjer, og blir nå ansvarlig for FIDLs faglige innhold og kvalitetssikring. Han vil også bidra inn i utviklingen av det nylanserte selskapets kursportefølje.

– Jeg er veldig glad og stolt over å få begynne i FIDL. Selskapets bruk av spillteknologi i læreprosesser er banebrytende og engasjerende. Spillteknologien gjør læringen både mer motiverende og aktiviserende for kandidatene. Med FIDLsspillteknologi komplementerer vi tradisjonell undervisning og åpner spennende muligheter for alle involverte aktører, sier Pettersen.

Pettersen forteller mer om hvordan FIDLs spillbaserte kurs vil skape verdi for de ulike aktørene.

– Undervisningsinstitusjonene vil kunne omdisponere instruktørressurser fra undervisning til nærmere pedagogisk oppfølging. Lærerne og instruktørene vil følgelig kunne foreta mer målrettede tilpasninger i andre deler av undervisningen. Når det gjelder kursdeltagerne vil den digitale egentreningen gi muligheter for behovsstyrt fordypningsmuligheter og vedlikehold av kompetansen hvor og når det måtte passe. Etter den digitale egentreningen får arbeidsgiverne igjen tilgang til dokumentasjon og resultater, forteller Pettersen.

CEO i FIDL Kristian Hauan, er strålende fornøyd med nyansettelsen.

– FIDL har hatt et godt samarbeid med Norsk Sertifisering en stund, og Frode har vært en enorm ressurs fra dag én. Med sin faglige tyngde og solide erfaring har han bidratt og vil fortsette å styrke kvaliteten du forbinder med FIDL I tillegg er han en hyggelig kar som kommer til å bidra med mye positiv energi på arbeidsplassen, avslutter Hauan.