Slik kan vi begrense arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen

Bygg og anlegg er den bransjen med flest dødelige ulykker. FIDL og DigiQuip har felles ambisjon om å forebygge arbeidsulykker ved å skape innovative kurs og opplæringsmetoder. Begge bedriftene er dedikert til å tilby bransjen løsninger med høy kvalitet på opplæring, bedre tilpasset målgruppene og gode systemer for forvaltning av dette.

Bransjen med flest dødelige ulykker

Bygg- og anleggsbransjen er kjent for å være en bransje med stor risiko og høye ulykkestall. I 2021 ble det rapportert 10 dødelige ulykker i bransjen og det er dermed den bransjen med høyest antall dødsulykker i det norske næringsliv. Samme året fikk NAV 2 978 innrapporterte yrkesskader i bransjen. Arbeidstilsynet har ikke fått varsel om like mange arbeidsulykker med alvorlig skade som NAV, noe som tyder på at det skjer en betydelig underrapportering og at det kan være store mørketall.

Felles for mange av arbeidsulykkene er mangler i planleggingsprosessen. Det kan være at arbeidsoppgavene ikke har vært gjennomtenkt fra start til slutt, eller at risikovurderingen har vært mangelfull. Det er dermed grunn til å tro at mange av ulykkene kunne vært unngått dersom de utsatte hadde hatt mer inngående opplæring og bedriften hadde hatt bedre kompetansesystemer.

Sikrer utstyrsspesifikk opplæring

DigiQuip har utviklet en løsning som skal gjøre det enkelt å sikre at alle ansatte får opplæring på utstyr hvor det er pålagt eller anbefalt med utstyrsspesifikk opplæring. Med DigiQuip er det enkelt for ansatte å gjennomføre opplæring. På alt utstyr som krever opplæring festes en QR-kode, som den ansatte så skanner for å få tilgang til opplæringsvideoer. All gjennomført opplæring dokumenteres i løsningen, og ledelsen vil ha full oversikt over hvilke ansatte som har fått hvilken opplæring, og hvor det eventuelt er hull.

DigiQuip ble etablert av Lars Sørby i 2019. Sørby har nær 20 års erfaring fra utleie av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen. Med kunnskapen han tok med derfra, så han et stort behov for å effektivt kunne lære opp maskinførerne i hvordan utstyret virket.

Mangel på digital og strukturert opplæringsinformasjon og samarbeid i bransjen var en av de største utfordringene. Behovet var tydelig – å tilby markedet en digital plattform som sentraliserer opplæringsmateriell for utleiebedrifter og entreprenører i samarbeid med forhandlere og produsenter og enkelt tilgjengeliggjøre dette for maskinbrukerne.

Viktig med gode samarbeidspartnere

- Løsningene skal gi våre kunder høy nytteverdi og være det beste og foretrukne produktet innenfor utstyrsspesifikk opplæring. DigiQuip samarbeider med mange kjente produsenter og forhandlere i Norge og utlandet. I tillegg har vi et utstrakt partnerskap med landets utleieselskaper. Aktører som jobber for sikkerhet og HMS er også tilknyttet vårt arbeidet. Eksempler er SfS BA, NOORSI og PLF, forteller CEO i DigiQuip, Oscar Engeli.

- For å hjelpe bedriftene med å lykkes i å tette kompetansegap innen dokumentert sikkerhetsopplæring, så er seriøse kursvirksomheter et viktig bindeledd. Vår spesialitet er å knytte kompetansekrav, tilgjengeliggjøre læring og forenkle dokumentasjonsprosesser opp mot maskiner, og med FIDL med på laget så vil kvaliteten styrkes ytterligere, sier Engeli.

En helt ny verden innen kursing

I 2021 kom FIDL på banen for å utvikle spillbaserte teorikurs til opplæringsbedrifter i bygg- og anleggsbransjen. FIDLs CEO, Kristian Hauan, sier følgende:

- Opplæringsmetodene i bygg- og anleggsbransjen har frem til nå vært veldig tradisjonelle. FIDL åpner dørene til en helt ny verden av kursing. Ved hjelp av det nyeste innen pedagogikk, spillteknologi og simuleringer utvikler vi kurs med langt høyere læringseffekt enn tradisjonelle læringsmetoder.

- Når vi utvikler nye kurs tar vi utgangspunkt i opplæringsplaner basert på FIDLs læringskonsept. Dette er utarbeidet av personer med faglig, pedagogisk, didaktisk og teknologisk kompetanse. Læringskonseptet omfatter ulike læringsaktiviteter bestående av flere læringsmoduler, i tillegg til en læringsplattform for organisering og tilrettelegging av læringsinnhold og oppfølging. Dette sikrer at opplæringen er av høy kvalitet og skjer på en plattform som er tilpasset deltaker.

Sammen for å hindre ulykker

- En overveldende positiv tilbakemelding fra flere tusen kursdeltakere, både på kursform og læringsutbytte, viser at vår metode fungerer godt for alle. Alle våre kurs er konstruert for å gi best mulig faglig utbytte og mestringsfølelse. I en risikofylt bransje er det livsviktig med god opplæring som faktisk endrer risikoadferd, og en mer engasjerende læringsmetode er et steg i riktig retning, avslutter Hauan.

Både DigiQuip og FIDL ser at flere og flere tenker nytt og tar i bruk innovative løsninger som kan bidra til en sikrere arbeidshverdag. Begge parter ønsker å jobbe sammen for å sikre løsninger som bidrar til færre uhell og ulykker.

Bilde fra venstre: Kristian Hauan, Tom Freddy Braathen og Oscar Engeli.