FIDL er en døråpner for nye verdener. Vi tilbyr Norges mest moderne, engasjerende og effektive kurs. Vi tilbyr kurs på deltagernes premisser. Kurs deltagerne mestrer.

Ved hjelp av det nyeste innen pedagogikk, spillteknologi og simuleringer utvikler vi kurs med langt høyere læringseffekt enn tradisjonelle læringsmetoder.

FIDL er inngangsportalen til morgendagens kursing.
- Petter Stordalen

Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

FIDL samarbeider med markedets ledende teknologileverandører for å tilby et læringsopplegg som er motiverende og bedre tilpasset deltakeren.

Vi tilbyr engasjerende kurs for en rekke av Norges viktigste bransjer – så vel som for deg som skal ta jegerprøven eller båtførerkurs.

Opplæringen skjer på nett eller i app – og den faglige kvaliteten er sikret av de fremste ekspertene innen de ulike områdene.

Vi ønsker å gi tusenvis av motiverte nye muligheter, enten det gjelder å skaffe seg en ny jobb, å lære førstehjelp eller å dra på jakt.

Spillbasert læringsteknologi

FIDL har en ekslusiv partneravtale med programvareselskapet Attensi som leverer læringsteknologi med base i spillbasert simulering og opplæring. Denne teknologien brukes av noen av verdens største selskaper, samt i høyere utdanning i Norge. Vi kan garantere bedre læringseffekt enn ved tradisjonell e-læring.

Tradisjonelle læringsformer har en tendens til å oppleves som statiske grunnet fastsatte rammer, noe som flere av våre målgrupper ikke motiveres av. Ved bruk av moderne pedagogiske verktøy og interaktive aktiviteter skal FIDL inspirere til bedre læring.

Noen av
fordelene

1 Spill, simuleringer & animasjoner
2 Tilpasset opplæring
3 Økt læringseffekt
4 Automatisert, moderne & skalerbart
5 Komplett kursadministrasjon
6 Oppdatert faglig innhold – på alle plattformer
7 Frigjort tid til å fokusere på medarbeidere