Trenger du eller dine ansatte kurs i HMS?

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver gjennomgår opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette kurset er tilpasset enhver som har et lederansvar, og tar for seg helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet fra et ledelsesperspektiv i bygg- og anleggsbransjen.

Målgrupper:

Dette kurset er beregnet for alle som har et eller annet form for lederansvar og trenger nødvendig helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring. Kurset er spesielt rettet mot personer som arbeider i bygg- og anleggsbransjen da det tar opp relevante helse-, miljø- og sikkerhetssituasjoner.

Deltakerforutsetninger:

Det kreves ingen forkunnskap for å gjennomføre kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal lære om:

 • Relevant regelverk
 • Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet fra et ledelsesperspektiv
 • Vurdering av eget og andres ansvar i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • Organisering av arbeidsmiljøfaktorer som psykososialt, organisatorisk, kjemisk, biologisk og fysisk
 • Kommunikasjons- og informasjondeling i virksomheten
 • Forebygging av arbeidsulykker og beredskapstiltak
 • Identifisering og vurdering av risikofaktorer i arbeidsmiljøet


Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Systematisk HMS
 • Organisasjon, roller og ansvar
 • Organisering av arbeidsmiljø: Psykososialt, organisatorisk, kjemisk, biologisk og fysisk
 • Kommunikasjon og informasjon
 • Arbeidsulykker
 • Beredskap
 • Risikovurdering


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Opplæringen er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg i teorien. Kurset er tilgjengelig i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!