Obligatorisk HMS-opplæring for ledere i henhold til Arbeidsmiljøloven §3-5: Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsmiljøloven §3-2 b: Arbeidstaker som har oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Kursinnhold:

  • Lovverk og roller
  • Organisering av arbeidsplassen
  • Systematisk HMS
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Brann, evakuering og førstehjelp


Gjennomføring:

Kurset gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Trenger du eller dine ansatte HMS-kurs for ledere? Da er dette kurset.