Obligatorisk HMS-opplæring for ledere i henhold til Arbeidsmiljøloven §3-5: Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsmiljøloven §3-2 b: Arbeidstaker som har oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse-og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Gjennomføring:

 • Kurset gjennomføres direkte i mobil eller nettbrett via app
 • Kan gjennomføres hvor som helst, når som helst!
 • Språk: Norsk
 • Estimert tid for gjennomføring: 3-5 timer
 • Skriv ut ditt kursbevis etter gjennomført kurs
 • Kurset er tilgjengelig i 12mnd. fra bestillingsdato

Innhold:

 • Lovverk og roller
 • Organisering av arbeidsplassen
 • Systematisk HMS
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Psykososialt og organisatorisk Arbeidsmiljø
 • Brann, evakuering og førstehjelp