Trenger du eller dine ansatte opplæring i FSE?

Sikkerhetsforskriften stiller krav til at det gis nødvendig årlig opplæring av personell innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), og inneholder også en innføring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Kurset foregår som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Det er viktig at du i tillegg til teoretisk gjennomgang av førstehjelp får praktisk øvelser i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon), og nedfiring fra mast (høyspenningsanlegg). Vi kan koordinere praktisk del i HLR, om ønskelig.

Målgruppe:

 • Driftsleder (høyspenningsanlegg)
 • Leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg)
 • Leder for kobling og kobler (høyspenningsanlegg)
 • Driftsansvarlig person (lavspenningsanlegg)
 • Ansvarlig for arbeidet (lavspenningsanlegg)
 • Prosjekterende/planleggere av service og vedlikeholdsoppdrag
 • Utførende: Elektromontører Gr. L, energimontør, tavlemontører, elektroinstallatører, automatiker
 • El-takstpersoner
 • Rådgivende ingeniører elektro
 • DLE-personell (Det Lokale El-tilsyn)
 • Servicepersonell fra produsenter, importører og leverandører av elektrisk utstyr
 • Sakkyndig person


Deltakerforutsetninger:

Relevant elektrobakgrunn, herunder fagbrev som for eksempel automatiker, elektromontør Gr. L, elektroinstallatører, energimontør, tavlemontør, eller minimum bachelorgrad innenfor elektrofag.

Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, anvende arbeidsmetoder og gjenkjenne

 • roller, ansvar og myndighet på anlegget
 • og være i stand til å velge og bruke riktig verneutstyr
 • måleprinsipper for måleutstyr og risiko for feilmåling; og velge og bruke utstyret ut fra arbeidets art
 • og redegjøre for farer og opptre i samsvar med internkontrollsystemet
 • og anvende arbeidsmetoder som gjelder ved arbeid i og drift av elektriske lav- og høyspenningsanlegg
 • nødsituasjoner og behovet for nedfiring, og redegjøre for redningsprinsipper og nødutstyr
 • og forstå et strømskadeomfang, ta ansvar, iverksette tiltak, varsle og redegjøre for bevissthet og pust og prosessene med hjerte- og lungeredning og sideleie


Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • Organisering og internkontroll
 • Ulykker
 • Risikovurdering
 • Verne- og sikkerhetsutstyr
 • Måleinstrumenter
 • Arbeidsmetoder for lavspenning
 • Arbeidsmetoder for høyspenning
 • Beredskap og redning
 • Førstehjelp


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som teoretisk opplæring, og bør kombineres med praktisk opplæring i HLR og nedfiring fra mast (høyspenningsanlegg).

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!


Pris:

Den oppgitte prisen gjelder for teorikurset. Ta kontakt for nøyaktig pris dersom du også ønsker praktisk del!

Samarbeidspartnere