Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av personell innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg.

Dette kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE, og inneholder også en innføring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Det er viktig at du i tillegg til teoretisk gjennomgang får praktisk øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon). Vi kan koordinere praktisk del, om ønskelig.

Kursinnhold:

 • Internkontroll og organisering
 • Risikovurdering
 • Beskyttelsesutstyr
 • Måleinstrumenter
 • Arbeidsmetoder
 • Lavspenning
 • Førstehjelp ved strømskader
  • Egen sikkerhet med 113
  • Strømskader
  • Etter hendelsen og varsling


Gjennomføring:

Kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato. Ta kontakt om det også er ønskelig med praktisk del i førstehjelp. Vi koordinerer dette med vår samarbeidspartner!

Trenger du eller de ansatte opplæring i FSE Lavspenning? Da er dette kurset.

Samarbeidspartnere