FSE Lavspenning med førstehjelp

Elektro

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av personell innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Det er viktig at du i tillegg til teoretisk gjennomgang får praktisk øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon). Vi samarbeider med Norsk Førstehjelpsråd og kan koordinere praktisk del, om ønskelig.

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

For større bestillinger, ta gjerne kontakt med oss

Kurset er kvalitetssikret av fagfolk.

Målgruppe:
Personer som arbeider i og vedlikeholder elektriske lavspenningsanlegg.

Innhold:

  • Introduksjon
  • Internkontroll og organisering
  • Risikovurdering
  • Beskyttelsesutstyr
  • Måleinstrumenter
  • Arbeidsmetoder
  • Lavspenning
  • Førstehjelp ved strømskader
  • Avslutning
Samarbeidspartner
NF Rlogo liggende