Trenger du eller dine ansatte opplæring i diisocyanater?

Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover og forskrifter. Den andre delen gjennomføres som webinar etter krav om muntlig diskusjon.

Kurset er utviklet sammen med Medco dinHMS.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er alle som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Deltakerforutsetninger:

Det forutsettes at deltakere har erfaring knyttet til bruk av diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, samt deltakere som overvåker denne type arbeid.

Læringsmål:

Deltakeren skal kunne redegjøre for opparbeidet kunnskap og gjennom den være i stand til å gjenkjenne

 • hva diisocyanater er, og være bevisst på hvordan de nye kravene kan bli sanksjonert
 • kjemikaliet diisocyanat, og identifisere farer og risikoer knyttet til eksponering
 • ulike symptomer og helserisikoer knyttet til typer av eksponering av diisocyanater
 • behov i egen virksomhet og gi fagkyndige råd ved risikovurderinger og vurdering av forebyggende tiltak
 • velge og bruke riktig verneutstyr ut fra fastsatte eksterne og interne krav
 • og delta i arbeidsprosesser i egen virksomhet knyttet til nødsituasjon og førstehjelp
 • og forstå situasjoner som kan oppstå i virksomheten i prosesser med å evaluere arbeidsbetingelser og forebygge arbeidsrelaterte helseplager, sykdom og skader


Kursinnhold:

 • Hva er diisocyanater
 • Informasjon om og merking av kjemikalier
 • Helsefaren med diisocyanater
 • Risikobilder
 • Forebyggende tiltak
 • Nødsituasjoner og førstehjelp
 • Bistand til virksomheter


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning og består av to deler:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Webinar for muntlig diskusjon: Etter krav om muntlig diskusjon fra Arbeidstilsynet settes det opp et webinar med yrkeshygieniker. Ta kontakt så finner vi det kurset som passer for deg!


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris, eller bestill kurset hos en av våre samarbeidspartnere!

Ta kontakt
Bestill kurset hos våre samarbeidspartnere