Trenger du eller dine ansatte opplæring i HMS?

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, og etter gjennomføring vil deltaker kunne bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Målgruppe:

Kurset er rettet mot hovedverneombud, verneombud, varaverneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Partene i næringslivet har hatt som utgangspunkt at grunnopplæringen av verneombud og arbeidsledere bør være den samme.

Andre funksjoner i virksomheten kan også ha behov for tilsvarende opplæring, herunder tillitsvalgte og personer som er tildelt kontroll- eller koordinerende funksjoner i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Deltakerforutsetninger:

Det krever ingen forkunnskap for å gjennomføre kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, anvende arbeidsmetoder og bidra i arbeidet med å videreutvikle virksomhetens internkontrollsystem ved å delta i prosesser med å

 • vurdere og fastslå rammene for og omfanget av internkontrollsystemet i egen virksomhet
 • identifisere og vurdere risikoer og bestemme eller evaluere arbeidsbetingelsene for arbeidsmiljøene
 • etablere eller evaluere retningslinjene for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • tildele ressurser og følge opp og evaluere resultater fra helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • identifisere og igangsette nødvendige tiltak etter ulykker, nødsituasjoner eller varslinger


Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av egen og andres innsats i prosessen med å videreutvikle og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten

Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • Systematisk HMS
 • Organisasjon, roller og ansvar
 • Organisering av arbeidsmiljøet
 • Psykososialt og organisatoriske arbeidsmiljø
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon og informasjon
 • Arbeidsulykker
 • Brann og evakuering
 • Risikovurdering


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!

Våre samarbeidspartnere