Trenger du eller dine ansatte opplæring i HMS?

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver gjennomgår opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette kurset er tilpasset enhver som har et lederansvar, og tar for seg relevante situasjoner du som leder kan møte på.

Målgrupper:

Kurset er rettet mot personer med lederansvar, og er ikke spesifisert til noen bransje.

Deltakerforutsetninger:

Det kreves ingen forkunnskap for å gjennomføre kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal kunne forstå og forklare forhold ved helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra i arbeidet med å videreutvikle virksomhetens internkontrollsystem.

Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av egen og andres innsats i prosessen med å videreutvikle og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.

Kursinnhold:

  • Regelverk
  • Systematisk HMS
  • Organisasjon, roller og ansvar
  • Organisering av arbeidsmiljø: Psykososialt, organisatorisk, kjemisk, biologisk og fysisk
  • Kommunikasjon og informasjon
  • Arbeidsulykker
  • Beredskap
  • Risikovurdering


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!

Vår samarbeidspartner