Obligatorisk HMS opplæring for ledere i henhold til Arbeidsmiljøloven §3-5: Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

For mange ledere er det både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å delta på klasseromskurs. Vi har derfor utviklet et spillbasert HMS-kurs som kan gjennomføres hvor som helst, når som helst!

Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Systematisk HMS
 • Organisasjon, roller og ansvar
 • Organisering av arbeidsmiljø: Psykososialt, organisatorisk, kjemisk, biologisk og fysisk arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon og informasjon
 • Arbeidsulykker
 • Brann og evakuering
 • Risikovurdering


Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare forhold ved helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder

 • formålet med lovgivningen og hvilken betydning den har for egen virksomhet
 • teorier, begreper og prinsipper som ligger til grunn for organiseringen og fastsettelsen av arbeidsbetingelsene for det psykososiale, organisatoriske, fysiske og kjemiske/biologiske arbeidsmiljøet
 • faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid og forutsetningene for et godt arbeidsmiljø
 • arbeidsbetingelser for kommunikasjon, informasjon, meldeplikt og registreringer


Ferdigheter: Deltakeren skal kunne bidra i arbeidet med å videreutvikle virksomhetens internkontrollsystem ved å delta i prosesser med å

 • vurdere og fastslå rammene for og omfanget av internkontrollsystemet i egen virksomhet
 • identifisere og vurdere risikoer og bestemme eller evaluere arbeidsbetingelsene for arbeidsmiljøene
 • etablere eller evaluere retningslinjene for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • tildele ressurser og følge opp og evaluere resultater fra helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • identifisere og igangsette nødvendige tiltak etter ulykker, nødsituasjoner eller varslinger


Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over, og vurdere, verdien av egen og andre lederes innsats i prosessen med å videreutvikle og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten.


Gjennomføring:

Hele kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Pris:

For større bestillinger, ta kontakt!


Lurer du på noe mer? Sjekk ut ofte stilte spørsmål.