Vet du hva du skal gjøre hvis et barn blir utsatt for en førstehjelpssituasjon? FIDL og Norsk Førstehjelpsråd lanserer spillbasert førstehjelpskurs for deg som har omsorg for barn!

Kurset er ment for enhver som har omsorg for barn, privat eller i arbeidshverdagen. Dersom du er mor eller far, så vel som ansatt i barnehage eller skole, vil førstehjelpskompetanse gi deg den tryggheten du trenger i tilfelle en livstruende situasjon skulle oppstå.

Norsk Førstehjelpsråd er en ideell organisasjon dedikert til å øke befolkningens kunnskap om livreddende førstehjelp. Organisasjonen består av 26 medlemsorganisasjoner fra ideell-, humanitær-, privat- og offentlig sektor. Thomas Berg Green er daglig leder i Norsk Førstehjelpsråd og har jobbet tett sammen med FIDL på flere spillbaserte førstehjelpskurs. Førstehjelpskurset til barn har han spesielt sett frem til.

Berg Green, som selv har over 25 års erfaring som paramedic i ambulansetjenesten, understreker at barn er en sårbar gruppe i akutte situasjoner.

- Barn har ofte ikke muligheten til å gi beskjed om at noe er galt. De er nysgjerrige og putter gjenstander i munnen som kan sette seg i luftveien, eller de kan innta planter på lekeplassen som kan føre til forgiftning. Dette er eksempler på situasjoner som dessverre ofte gjentar seg, og det er blant annet disse situasjonene kurset tar for seg, sier Berg Green.

I kurset vil man lære hvordan man generelt kan handle når noen havner i en livstruende situasjon, i tillegg til å gjennomgå spesifikke førstehjelpssituasjoner som er typisk for barn og spedbarn. Dette inkluderer ulike typer skader, sykdommer, forgiftninger, sikkerhet i hjemmet og nærområdet, samt hva man kan forvente etter å ha utført førstehjelp.

Norsk Førstehjelpsråd ønsker å gjøre førstehjelpsopplæringen enkel og tilgjengelig for alle.

- Alvorlige hendelser med barn gir nok større følelsesmessige påvirkninger enn med voksne, og man kan lett bli redd for å gjøre noe feil. Mange synes det både er skummelt og komplisert å utføre førstehjelp. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Livreddende kunnskap skal være enkelt og tiltakene mer prinsipielle. Vi jobber aktivt mot å fjerne myter og usikkerheter knyttet til førstehjelp, sier Berg Green.

Han påpeker at det nye kurset tar hensyn til at det kan være en barriere for aktive småbarnsforeldre å delta på et fysisk kurs.

- Norsk Førstehjelpsråd har utviklet en spillbasert tilnærming som gjør det mulig for deltakerne å lære livreddende kunnskap hjemme i sofaen, kun ved hjelp av en mobiltelefon. Vi har samarbeidet med FIDL for å utvikle et innovativt kurs. Ved å kombinere Norsk Førstehjelpsråds ekspertise med markedets mest moderne spill- og læringsteknologi, sikrer kurset at deltakerne får en grundig opplæring på en engasjerende og effektiv måte.

Norsk Førstehjelpsråd har som mål at Norge skal bli den fremste nasjonen i verden med grunnleggende førstehjelpskunnskaper i befolkningen.

- Førstehjelpskunnskap er kompetansen du håper du aldri får bruk for, men samtidig kan denne kunnskapen være avgjørende for overlevelse hvis du plutselig havner i en livstruende situasjon, avslutter Berg Green.

Kurset kan du bestille her.

Foto: Trond Larsen