Trenger du eller dine ansatte opplæring innen anhukning, stropping eller signalgiving?

Vårt anhuker/stroppekurs dekker kravene til dokumentert opplæring for anhuking, stropping og signalgivning. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift.

Bruk av løfteredskaper er basert på en blandet undervisningsform og kan inngå som en del av et komplett læreløp for modul 2.3 (G11). Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Det er kun når opplæring i Modul 1 og Modul 2.3 G11 er gitt av en sertifisert opplæringsvirksomhet, at denne delkompetansen senere kan benyttes for påbygging til krantyper nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er arbeidstakere som deltar i løfteoperasjoner, herunder kranførere, anhukere/stroppere og signalgivere.

Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, vise metodebruk og

 • velge riktig løfteredskap ut fra lastens beskaffenhet, arbeidsmiljø, vekt og anhukningspunkter
 • velge fullgod anhukningsmetode til løfteobjektet
 • gjennomføre daglig og periodisk kontroll iht. bruksanvisning og redegjøre for sakkyndig kontroll
 • identifisere avvik eller feil på redskapet og rapportere til ansvarlig person
 • dirigere en løfteoperasjon ved bruk av riktige signaler og tegn og egnet sambandsutstyr


Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • Ulykker - forebygge og varsle
 • Valg og bruk av løfteredskaper
  • Fiberstropper
  • Kjettingredskap
  • Ståltau
  • Sjakler
  • Øyebolter/øyemutre
  • Andre løfteredskaper
 • Kontroll og vedlikehold av løfteredskaper
 • Kommunikasjon
  • Signal- og tegngiving
  • Bruk av samband

Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning og består av to deler:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris!


Meld deg på!
Vår samarbeidspartner