Trenger du eller dine ansatte kompetanse innen anhukning, stropping eller signalgiving?

Dette kurset gir en grunnleggende teoretisk sikkerhetsopplæring for arbeidstakere som skal operere ulike kraner, de som skal jobbe med å sikre lasten ved hjelp av stropping og anhukning, og de som skal være signalgiver og rigger. Alle som skal jobbe som anhuker eller signalgiver må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Bruk av løfteredskaper er basert på en blandet undervisningsform og inngår som en del av et komplett læreløp for modul 2.3 (G11).  Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift.

Det er kun når opplæring i Modul 1 og Modul 2.3 G11 er gitt av en sertifisert opplæringsvirksomhet, at denne delkompetansen senere kan benyttes for påbygging til krantyper nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

Læringsmål:

Kunnskaper : Deltakeren skal kjenne til

 • hva en standard er, hva den brukes til og hvordan den er benevnt
 • lover og forskrifter som regulerer bruken av arbeidsutstyr generelt og løfteredskaper spesielt
 • og forstå betydningen av utstyrets bruksanvisning


Deltakeren skal kunne forstå og forklare helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved

 • ulykker som kan inntreffe, årsaker til ulykkene, ansvarsforhold og hvordan ulykkene kan forebygges
 • valg og bruk av løfteredskaper, herunder ulike løfteredskapers konstruksjon og virkeområde, bruk av løftetabeller, valg av anhukningsmetode, merking og dokumentasjon og oppbevaring
 • kontroll og vedlikehold, herunder daglig og periodisk kontroll og kasseringsregler
 • oppbevaring av ulike typer løfteredskaper
 • signal og tegngivning og bruk av samband


Ferdigheter: Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, vise metodebruk og

 • velge riktig løfteredskap ut fra lastens beskaffenhet, arbeidsmiljø, vekt og anhukningspunkter
 • velge fullgod anhukningsmetode til løfteobjektet
 • gjennomføre daglig og periodisk kontroll iht. bruksanvisning og redegjøre for sakkyndig kontroll
 • identifisere avvik eller feil på redskapet og rapportere til ansvarlig person
 • dirigere en løfteoperasjon ved bruk av riktige signaler og tegn og egnet sambandsutstyr


Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av opparbeidet kunnskap.  

Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Ulykker
 • Løfteredskaper:
  • Merking og dokumentasjon
  • Fiberstropper
  • Kjettingredskap
  • Ståltaustropper
  • Sjakler
  • Øyebolter- og mutre
  • Andre løfteredskaper
  • Bruk av løftetabeller
 • Kontroll og vedlikehold
 • Kommunikasjon


Gjennomføring:

Den spillbaserte teorien gjennomføres via app på telefon eller nettbrett. Kan også gjennomføres på PC eller Mac.

Den praktiske delen tas fysisk hos en av våre samarbeidspartnere. Disse holder til rundt om i Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg.


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris!

Meld deg på!
Vår samarbeidspartner