Trenger du eller dine ansatte opplæring innen sikker bruk av løfteredskap (anhukning, stropping og signalgiving) eller kraner, trucker og masseforflytningsmaskiner, må du ha gjennomført modul 1.

Modul 1 er et felles teorigrunnlag for alle som skal jobbe med ovennevnte arbeidsutstyr. Modul 1 og videre opplæring innenfor ovennevnte arbeidsutstyr gjennomføres hos en av våre sertifiserte samarbeidspartnere.

Hele modul 1 er spillbasert og kan gjennomføres før du møter opp hos sertifisert opplæringsbedrift. Vi koordinerer med samarbeidspartner og finner det kurset som passer deg best, med tanke på sted og tidspunkt.

Modul 1 og Modul 2.3 Løfteredskaper kan benyttes som delkompetanse for senere påbygging til krantyper nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Dette gjelder kun når opplæringen er gitt av en sertifisert opplæringsvirksomhet.

Målgruppe:

Målgruppen for modul 1 er arbeidstakere som skal jobbe med løfteredskaper, og/eller kraner, trucker og masseforflytningsmaskiner nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

Deltakerforutsetninger:

Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på modul 1.

Læringsmål:

Deltakeren skal på bakgrunn av opparbeidet kunnskap kunne forstå, gjenkjenne og innse

 • risikoer og situasjoner og konsekvenser for helse-, miljø og sikkerhet hvis risikoer inntreffer
 • behovet for sikkerhetsopplæring for å forhindre ulykker, skader og sykdom i forbindelse med arbeid
 • formålet med og betydningen av lover og forskrifter om helse-, miljø- og sikkerhet
 • ansvar og plikter i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • hvordan arbeidet kan påvirke det ytre miljøet
 • sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • krav til merking og håndtering av farlig gods


Kursinnhold:

 • Hvorfor sikkerhetsopplæring
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser og bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods- merking og håndtering


Praktisk informasjon:

Kursene foregår som blandet undervisning og består av:

 • Modul 1: Felles teorimodul for
  Løfteredskaper og Masseforflytning; Trucker og Krantyper nevnt i forskrift 1355 § 10-3
 • Modul 2: Fagdel, teori med prøve for
  2.3: Løfteredskaper; 2.1: Masseforflytning; 2.2: Trucker; 2.4 – 2.8: Krantypene
 • Modul 3: Fagdel, grunnleggende praksis for
  2.1: Masseforflytning; 2.2: Trucker; 2.4 – 2.8: Krantypene
 • Modul 4: Kjøring, hos sertifisert opplæringsvirksomhet og bedriftsopplæring for
  2.1: Masseforflytning; 2.2: Trucker; 2.4 – 2.8: Krantypene


Pris:

Ta kontakt for pris!

Ta kontakt