For å bruke fallsikringsutstyr trenger du kompetansebevis. For å få det må du ha gjennomført teoretisk og praktisk opplæring. Vi samarbeider med en rekke store og små opplæringsbedrifter rundt om i landet. Vi koordinerer slik at vi finner det kurset som passer deg best, med tanke på sted og tidspunkt.

Kursinnhold:

  • Arbeid i høyden
  • Regelverk
  • Risikovurdering
  • Fallteori
  • Valg av utstyr
  • Kontroll og sikkerhet
  • Redning og evakuering


Gjennomføring:

Den teoretiske delen gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Den praktiske delen tas fysisk hos opplæringsbedrift.


Når du har registrert deg vil vi ta kontakt for å finne best egnet sted og tidspunkt for gjennomføring av kurs.

Våre samarbeidspartnere