Trenger du eller dine ansatte kompetansebevis i fallsikring?

Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringsutstyr. Alle som skal ta i bruk fallsikringsutstyr må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift.

FIDL sitt kurs i fallsikring er laget i henhold til NS 9610.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er arbeidstakere som utfører arbeid i høyden under forhold som krever bruk av personlig fallsikringsutstyr.

Deltakerforutsetninger:

Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap samt vise metodebruk og

 • bruke stillas på en sikret og korrekt måte
 • planlegge og sikre arbeidet i høyden
 • utarbeide redningsplan samt sikre egen person, verktøy og avsperre området før utførelse av arbeid


Deltakeren skal også være i stand til å utføre kontroller og tilstandsvurderinger før bruk.

I tillegg skal deltakeren være i stand til å gjenkjenne og redegjøre for hengetraume og

 • iverksette forebyggende tiltak
 • være i stand til å varsle, sjekke bevisstheten og pusten samt redegjøre for HLR og sideleie


Det anbefales å ta eget førstehjelpskurs.

Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • Ulykker/hendelser – forebygge, varsle
 • Fallteori
 • Arbeid i høyden
 • Bruk av stillas
 • Utstyr og metode
 • Planlegging og sikring
 • Utførelse av arbeid
 • Kontroll og vedlikehold
 • Hengetraume og førstehjelp


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning og består av to deler:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris!


Våre samarbeidspartnere