For å bruke fallsikringsutstyr trenger du kompetansebevis. For å få det må du ha gjennomført teoretisk og praktisk opplæring hos sertifisert opplæringsbedrift. Vi samarbeider med en rekke store og små sertifiserte opplæringsbedrifter rundt om i landet.

Innhold:

  • Arbeid i høyden
  • Regelverk
  • Risikovurdering
  • Fallteori
  • Valg av utstyr
  • Kontroll og sikkerhet
  • Redning og evakuering


Prisen gjelder kun for teoridelen av kurset. Ta kontakt for komplett kurs med praktisk gjennomføring hos en av våre samarbeidspartnere.

Gjennomføring:

Den teoretiske delen gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Den praktiske delen tas fysisk hos sertifisert opplæringsbedrift. Foreløpig leveres kurset på norsk, men engelsk og polsk kommer fortløpende.

Våre sertifiserte samarbeidspartnere

Verktøy brukt i dette kurset

Online Spill