Dette kurset passer for deg som skal arbeide i høyden og trenger fallsikringsutstyr.

For å bruke fallsikringsutstyr trenger du kompetansebevis. For å få det må du ha gjennomført teoretisk og praktisk opplæring. Vi samarbeider med en rekke store og små opplæringsbedrifter rundt om i landet. Vi koordinerer slik at vi finner det kurset som passer deg best, med tanke på sted og tidspunkt.

Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kjenne til

 • hva en standard er, og vite at det finnes ulike standarder som stiller krav til personlig verneutstyr
 • formålet med og virkeområdet for standarden NS 9610
 • lover og forskrifter som regulerer bruken av arbeidsutstyr generelt og arbeid i høyden spesielt
 • og forstå betydningen av interne sikkerhetsprosedyrer og utstyrets bruksanvisning

Deltakeren skal kunne forstå og forklare helse-, miljø- og sikkerhetsmessige forhold ved arbeid i høyden og bruk av fallsikringsutstyr, herunder
 • ulykker som kan inntreffe, årsaker til ulykkene, ansvarsforhold og hvordan ulykkene kan forebygges
 • fallteori – kreftene som virker på person ved fall og som oppstår ved fall av verktøy og utstyr
 • krav til sikker og hensiktsmessig atkomst og sikring av person og arbeidsutstyr
 • bruk av stillas, herunder kontroll og tilstandsvurdering, fallsikring i stillas og vektbegrensninger
 • forankringspunkter og ulike fallsikringssystemer
 • arbeidsgivers ansvar for å vurdere risiko
 • planlegging og sikring, herunder utføre SJA, velge metode og utstyr og utarbeide redningsplan
 • utførelse av arbeidet med sikker bruk av verneutstyr, avsperring av området og sikring av verktøy
 • kontroll, tilstandsvurdering og vedlikehold av fallsikringsutstyr
 • hengetraume og symptomene på det, årsaken til at det oppstår og hvordan det kan forebygges
 • førstehjelp ved hengetraume, herunder varsling, sjekking av bevissthet, pust, HLR og sideleie


Ferdigheter: Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap samt vise metodebruk, bruke stillas på en sikret og korrekt måte, planlegge og sikre arbeidet i høyden, utarbeide redningsplan samt sikre egen person, verktøy og avsperre området før utførelse av arbeid. Deltakeren skal også være i stand til å utføre kontroller og tilstandsvurderinger før bruk. I tillegg skal deltakeren være i stand til å gjenkjenne og redegjøre for hengetraume og iverksette forebyggende tiltak. Ved hengetraume, skal deltakeren være i stand til varsle, sjekke bevisstheten og pusten samt redegjøre for HLR og sideleie. Det anbefales å ta eget førstehjelpskurs.

Generell kompetanse: Det er forventet at deltakeren vil være i stand til å kunne anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra kurset til å reflektere over og vurdere verdien av opparbeidet kunnskap.

Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Ulykker og hendelser
 • Fallteori
 • Arbeid i høyden
 • Bruk av stillas
 • Utstyr og metode
 • Planlegging og sikring
 • Utførelse av arbeid
 • Kontroll og vedlikehold av utstyr
 • Hengetraume og førstehjelp


Gjennomføring:

Den teoretiske delen gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Den praktiske delen tas fysisk hos opplæringsbedrift.

Når du har registrert deg vil vi ta kontakt for å finne best egnet sted og tidspunkt for gjennomføring av kurs.


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris!

Bestill
Våre samarbeidspartnere