Trenger du eller dine ansatte kompetansebevis i stillas fra 2 til 9 meter?

Ved arbeid i høyden hvor det er risiko for å falle ned, skal det alltids settes i gang vernetiltak. Alle som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av rullestillas og av systemstillas (2-9 meter), må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er personell som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av rullestillas og av systemstillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

Deltakerforutsetninger:

Deltakeren skal ha gjennomført opplæring i relevant bruk av fallsikring.

Læringsmål:

Deltakeren skal under veiledning av eller observasjon fra kvalifisert instruktør, være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap og vise metodebruk og sikker og korrekt montering, demontering, endring og kontroll av stillaser som omfattes av kursets innhold.

Kursinnhold:

  • Bruk av regelverk
  • Arbeid i høyden
  • Ulykker
  • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
  • Stillasens konstruksjon
  • Stillastyper og klasseinndeling
  • Bruk, (de)montering og endringer i stillaskonstruksjoner
  • Kontroll og tilstandsvurdering


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning og består av to deler:

  • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
  • Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris!

Bestill
Våre samarbeidspartnere