Grunnkurs i arbeidsmiljø for B/A

Bygg- og anleggsbransjen

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, og etter gjennomføring vil deltaker kunne bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Det anbefales at partene i bedriften skriver en avtale om kortere opplæring sammen med en forsvarlighetsvurdering.


Gjennomføring:

 • Kurset gjennomføres direkte i mobil eller nettbrett via app
 • Gjennomføres hvor som helst, når som helst!
 • Skriv ut ditt kursbevis etter gjennomført kurs
 • Kurset er tilgjengelig i 12mnd. fra bestillingsdato.


Innhold:

 • Regelverk og roller
 • Organisering av arbeidsplassen
 • Psykososialt og organisatorisk Arbeidsmiljø
 • Risikovurdering
 • Sikkert arbeid
 • Arbeid i høyden
 • Ytre miljø og farlig gods
 • Brann, evakuering og førstehjelp