Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, og etter gjennomføring vil deltaker kunne bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Kursinnhold:

  • Regelverk og roller
  • Organisering av arbeidsplassen
  • Psykososialt og organisatorisk Arbeidsmiljø
  • Risikovurdering
  • Sikkert arbeid
  • Arbeid i høyden
  • Ytre miljø og farlig gods
  • Brann, evakuering og førstehjelp


Gjennomføring:

Kurset gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Trenger du eller dine ansatte grunnkurs i arbeidsmiljø? Da er dette kurset.