Trenger du eller dine ansatte opplæring i HMS?

Alle som ønsker å forstå helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet bedre, vil ha nytte av dette kurset. Få grunnleggende forståelse for helse-, miljø- og sikkerhetsprinsippene i bygg- og anleggsbransjen, og hvordan dette kan bidra til en mer helsefremmende og sikker arbeidshverdag.

Målgrupper:

Dette kurset er beregnet for alle som har lite eller ingen kunnskap om helse, miljø og sikkerhet fra før av. Kurset er spesielt rettet mot personer som arbeider i bygg- og anleggsbransjen da det tar opp relevante helse-, miljø- og sikkerhetssituasjoner.

Deltakerforutsetninger:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal lære om:

 • Grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsprinsipper i bygg- og anleggsbransjen
 • Relevante retningslinjer i arbeidsmiljøloven
 • Relevante retningslinjer i internkontrollforskriften
 • Sentrale ansvarsroller i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • Organisering av arbeidsmiljøet på en sikker og helsefremmende måte
 • Risikoer ved de ulike arbeidsmiljøene


Kursinnhold:

 • Systematisk HMS-arbeid
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Ansvarsroller
 • Organisering av arbeidsmiljø
 • Arbeidsulykker


Praktisk informasjon:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Opplæringen er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg i teorien. Kurset er tilgjengelig i 12 måneder fra bestillingsdato.


Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!