Dette kurset er tilpasset bygg- og anleggsbransjen ved å samle relevante temaer, regler og situasjoner slik at kurset blir yrkesnært for alle som jobber på en byggeplass. Kurset retter seg mot de som ønsker en innføring i helse, miljø og sikkerhet.

Kursinnhold:

  • Regelverk
  • Organisering av arbeidsplassen
  • Risikovurdering
  • Sikkert arbeid
  • Arbeid i høyden
  • Ytre miljø og farlig gods
  • Brann, evakuering og førstehjelp


Gjennomføring:

Hele kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Trenger du eller dine ansatte en innføring i HMS? Da er dette kurset.