Dette kurset skal lære deg hva behandling og sikring av data innebærer og passer både til privatpersoner og bedrifter.

Alle som tar i bruk datamaskiner og smarttelefoner kan bli utsatt for et dataangrep. Angrepsmetodene blir vanskeligere å gjenkjenne, og kunnskap om datasikkerhet er derfor nødvendig for å sikre sensitiv informasjon. Dette kurset fokuserer på ulike teknikker du kan ta i bruk for å beskytte enhetene dine.

Kursinnhold:

 • Sikkerhet  
 • Bruk av passord  
 • Oppdatering av enheter  
 • Sikkerhetskopi av informasjon  
 • Deling av informasjon  
 • Fysisk håndtering av enheter  


Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare 

 • hvordan man beskytter sensitiv og kritisk informasjon mot at uvedkommende får tilgang til å endre, fjerne eller videreformidle den
 • hvorfor man bør benytte seg av passord og tofaktorautentisering når man logger seg inn på ulike tjenester
 • viktigheten av å holde enheter oppdatert for å kunne tette kjente sikkerhetshull, og for å få tilgang til ny og forbedret sikkerhetsfunksjonalitet
 • hvorfor sikkerhetskopi er et viktig tiltak for å redusere konsekvensene av brukerfeil og maskinvarefeil, og for å raskt kunne gjenskape en normalsituasjon etter et dataangrep
 • hvordan usikrede nett gjør det mulig for en svindler å hente ut sensitiv informasjon om andre som er koblet til samme nettverk 
 • hvilken informasjon som kan deles med hvem, og når
 • at enheter som inneholder sensitiv og viktig informasjon bør håndteres på en sikker måte


Ferdigheter: Deltakeren skal 

 • kunne sørge for at sensitiv og kritisk informasjon er beskyttet mot at uvedkommende får tilgang til å endre, fjerne eller videreformidle den
 • være i stand til å bruke unike passord på forskjellige tjenester, både på jobb og privat
 • være i stand til aktivere tofaktorautentisering på tilgjengelige og relevante tjenester 
 • være i stand til å installere tilgjengelige oppdateringer, slik at man får tettet sikkerhetshull så raskt som mulig
 • være i stand til å vurdere hvilken informasjon som skal sikkerhetskopieres og hvor ofte dette skal skje
 • være bevisst på bedriftens og eget ansvar for regler og retningslinjer for informasjonsdeling
 • være i stand til å kunne iverksette sikringstiltak slik at ingen andre får tilgang til eller kan benytte relevante enheter

Gjennomføring:

Kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Pris:

For større bestillinger, ta kontakt!