Kurset gir en innføring i sosial manipulering, og de ulike metodene som benyttes av de som forsøker å påvirke oss til å gi fra oss informasjon eller utføre en handling. Kurset tar for seg metoder som spoofing, vishing, SMiShing, skadelige nettsider, bruk av open source-informasjon mm. Du vil lære om hvordan påvirkere utnytter vår menneskelige natur, hvilke påvirkningsmetoder de benytter seg av, hva du kan gjøre for å unngå å bli lurt, og hva du skal gjøre om du mistenker at du har blitt utsatt for sosial manipulering.

Kursinnhold:

 • Hva er sosial manipulering
 • Kunsten å påvirke
 • Påvirkerens verktøykasse
 • Hvordan beskytte deg
 • Er du forberedt? (test deg selv)


Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare

 • at sikkerhetsbrudd for det meste skyldes menneskelige faktorer og elementer
 • sosial manipulasjon som begrep, og at det er en type hacking som har skadelige hensikter som utnytter vår menneskelige natur og reaksjoner
 • hva begrepet påvirkning innenfor sosial manipulasjon betyr, og at mennesker er naturlig
 • ulike påvirkningsteknikker som kan brukes under et angrep
 • hvilke type verktøy og teknikker som brukes for å få tilgang til sensitiv informasjon
 • hvilken informasjon som deles med hvem, og i hvilke omgivelser
 • enkle virkemidler for beskyttelse mot sosial manipulasjon


Ferdigheter: Deltakeren skal

 • være i stand til å kunne gjenkjenne sosial manipulasjon med skadelige hensikter
 • være i stand til å kunne anvende kunnskapen i en senere læringsprosess som kan forklare hvordan trusselaktørene planlegger sine angrep, og dermed øke egen bevissthet
 • gjenkjenne metoder som phishing, vishing, etterligning, SMiShing, offentlig tilgjengelig informasjon, spoofing, skadelige nettsider og stjeling av innloggingsinformasjon
 • være bevisst på bedriftens og eget ansvar for regler og retningslinjer for sikkerhet
 • være i stand til å kunne gjenkjenne metoder som brukes for sosial manipulasjon, og hvem som skal varsles hvis man har blitt blitt utsatt for hacking
 • etter gjennomføring av alle leksjonene, skal kandidaten være bevisst eget ansvar for å forebygge sosial manipulasjon


Gjennomføring:

Kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

For større bestillinger, ta kontakt!