Vi lever i en digital tidsalder der potensielle trusler lurer i skyggene. Fra datamaskiner til smarttelefoner, ingen er immune mot risikoen for et dataangrep. Med dette i bakhodet har vi utviklet et kurs i datasikkerhet, skreddersydd for både bedrifter og enkeltpersoner.

Alle som tar i bruk datamaskiner og smarttelefoner kan bli utsatt for et dataangrep. Ettersom teknologien utvikler seg, blir angrepsmetodene stadig mer sofistikerte og utfordrende å oppdage. Dette gjør kunnskap om datasikkerhet ikke bare nyttig, men essensiell for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert tilgang.

Vårt kurs gir en solid innføring i feltet og setter deg i stand til å identifisere potensielle trusler før de blir problemer.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot alle som står i fare for å bli utsatt for dataangrep, privat eller i jobbsammenheng, eller behandler elektronisk data gjennom innsamling, organisering, sammenstilling, lagring og kommunikasjon.

Deltakerforutsetninger:

Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal på bakgrunn av opparbeidet kunnskap være mer bevisste på eget ansvar for å forebygge brudd på datasikkerheten, og kunne gjenkjenne trusler i kommunikasjonsprosesser. De vil være i stand til å iverksette sikringstiltak basert på tilegnet kunnskap, gjenkjenne brudd på datasikkerhet, og varsle relevante instanser.

Deltakerne vil også forstå bedriftens og eget ansvar for å håndtere og varsle om datasikkerhetshendelser.

Kursinnhold:

  • Hva er datasikkerhet, og hva betyr det egentlig?
  • Hvem er det som hacker oss?
  • Hvilke typer dataangrep finnes?
  • Beskyttelse og varsling


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Kurset kan gjennomføres som et enkeltstående kurs, men kan også stå i en sammenheng med andre kurs i datasikkerhet, herunder behandling og sikring av data og sosial manipulering.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!