Dette kurset gir en innføring i datasikkerhet og passer for både bedrifter og privatpersoner.

Alle som tar i bruk datamaskiner og smarttelefoner kan bli utsatt for et dataangrep. Angrepsmetodene blir vanskeligere å gjenkjenne, og kunnskap om datasikkerhet er derfor nødvendig for å sikre sensitiv informasjon.

Kursinnhold:

 • Hva er datasikkerhet
 • Hvem hacker oss
 • Hvilke typer dataangrep finnes
 • Beskyttelse og varsling
 • Test kunnskapene dine


Læringsmål:

Kunnskaper: Deltakeren skal kunne forstå og forklare

 • utfordringer som følger av digitaliseringen av samfunnet
 • hva datasikkerhet er, og at brukeren er en viktig faktor i arbeidet med datasikkerhet
 • trusler i kommunikasjonsprosesser og hvilke hensikter som må antas å ligge bak disse
 • enkle virkemidler som kan forebygge datasikkerhetsbrudd
 • relevante interne eller eksterne varslingsinstanser ved brudd på datasikkerheten
 • typer trusselaktører


Ferdigheter: Deltakeren skal

 • være bevisst eget ansvar for å forebygge brudd på datasikkerheten
 • kunne gjenkjenne trusler i kommunikasjonsprosesser
 • være i stand til å kunne iverksette sikringstiltak ut fra tilegnet kunnskap
 • være i stand til å kunne gjenkjenne brudd på datasikkerhet og varsle aktuell(e) instans(er)
 • være bevisst på bedriftens og eget ansvar for å etablere, tilrettelegge for, og varsle om, datasikkerhetshendelser


Gjennomføring:

Kurset er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Man har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.


Pris:

For større bestillinger, ta kontakt!