Trenger du eller dine ansatte opplæring i det nye regelverket for bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Nytt regelverk fra 01.01.2023 stiller krav til obligatorisk opplæring for alle som arbeider i bedriftshelsetjeneste. BHT må kunne dokumentere at ansatte, innleide og andre, har gjennomført opplæring som svarer til læringsmålene. Kurset foregår som spill etter gjeldende lover og forskrifter, og er utviklet sammen med Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er personale i bedriftshelsetjenesten som utfører eller skal utføre bistand overfor virksomheter med plikt til eller ønske om bedriftshelsetjeneste.

Deltakerforutsetninger:

Deltakerne bør ha en grunnleggende forståelse av formålet med, og virkeområdet for, Bedriftshelsetjenesten. I tillegg er det en forutsetning at deltaker har en grunnleggende forståelse for Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter i arbeidsmiljølovgivningen.

Læringsmål:

Deltakeren skal kunne redegjøre for opparbeidet kunnskap og gjennom den være i stand til å

 • innse og være bevisst på hva bestemmelsene i regelverket betyr for utøvelsen av BHT’s rolle
 • innse og gjenkjenne formålet med BHT, og hva det innebærer av bistand og kompetanse fra BHT
 • identifisere forhold som utløser eller kan utløse plikt til bedriftshelsetjeneste
 • gjenkjenne forhold som kan medføre HMS-risikoer, og forstå og innse konsekvensene hvis de inntreffer
 • gi fagkyndige råd i arbeidet med risikovurderinger og vurdere forebyggende tiltak
 • innse og gjenkjenne BHT’s kjerneoppgaver og forstå situasjoner som kan oppstå i utøvelse av bistand
 • gjenkjenne relevante og oppdaterte kunnskapsbaser, og ha en kritisk og reflektert tilnærming til kunnskapen ut fra behov


Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • BHT’s formål og rolle
 • BHT-tilknytning til og plikt i virksomheter
 • HMS-risikoer
 • Kjerneoppgaver, bistand og samarbeid
 • Oppdatering og anvendelse av kunnskap i HMS-arbeidet


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!

Samarbeidspartner