Kurset gir en grunnleggende innføring i regelverket om ressursforvaltning til havs og om arbeidsforhold, sikkerhet, miljø, drift og beredskap på norsk sokkel og landanlegg.

Regelverkskompetanse (RVK) er evnen til å utføre oppgaver og treffe beslutninger basert på bestemmelsene i dette regelverket.

Målgrupper:

Kurset retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til petroleumsregelverket.

Deltakerforutsetninger:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal

 • gjenkjenne og innse betydningen av regelverkskompetansen ut fra ulike målgruppers behov
 • innse behovet for regelverkskompetanse i rolle-utøvelsen og i beslutningsprosesser
 • innse og redegjøre for relevante interesseparter og deres behov for regelverkskompetanse
 • gjenkjenne og redegjøre for forholdet mellom og virkeområder for lover, forskrifter, normer og veiledninger
 • redegjøre for myndighetsforhold og tilsynsmyndigheter for regelverket
 • gjenkjenne utviklingen og forvaltningen av regelverket og innse bakgrunnen for dagens regelverk
 • gjenkjenne og redegjøre for regelverket som hjemler obligatoriske krav til regelverkskompetanse
 • gjenkjenne og redegjøre for lovanvendelsen i regelverkskompetanse
 • gjenkjenne og redegjøre for regelverkets bestemmelser om arbeidsvilkår, sikkerhet, drift, miljø og beredskap på norsk sokkel og landanlegg
 • kunne bruke opparbeidet kunnskap som grunnlag for videre fordypning eller til å reflektere over og vurdere egen rolle, og til å ta beslutninger i arbeidet på eller i tilknytning til norsk sokkel og landanlegg
 • Med bakgrunn i opparbeidet kunnskap, skal kandidaten være i stand til å søke og finne
  relevante bestemmelser i lover og forskrifter med veiledninger og til definisjoner som kan klarlegge betydningen av lov- og forskriftsteksten
 • sentrale normer og standarder som veiledningene til forskriftene henviser til.


Kursinnhold:

 • Bruk av regelverkskompetanse
 • Regelverksstruktur
 • Historisk utvikling
 • Lovanvendelse
 • Lovbestemmelser
 • Hvordan søke og finne


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Opplæringen er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg i teorien. Kurset er tilgjengelig i 12 måneder fra bestillingsdato.

Ta kontakt