Trenger du eller dine ansatte opplæring i HMS?

Dette kurset gir deltaker en generell innføring i helse, miljø og sikkerhet, og gjennomgår HMS-prinsippene på et overordnet nivå.

Målgrupper:

Kurset er rettet mot personer med ingen eller lite kunnskap om helse, miljø og sikkerhet fra før av, og er ikke spesifisert til noen bransje. Kurset er også godt egnet for de som ønsker en oppfriskning av sin HMS-kunnskap.

Deltakerforutsetninger:

Det kreves ingen forkunnskap for å gjennomføre kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å gjenkjenne grunnleggende HMS-prinsipper, og være bedre rustet til en sikker og helsefremmende arbeidshverdag.

Kursinnhold:

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøloven
  • Internkontrollforskriften
  • Ansvarsroller
  • Organisering av arbeidsmiljø
  • Arbeidsulykker


Praktisk informasjon:

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris:

Ta kontakt for større bestillinger!