For å operere personløfter/lift trenger du kompetansebevis. For å få det må du ha gjennomført teoretisk og praktisk opplæring hos sertifisert opplæringsbedrift. Vi samarbeider med en rekke store og små sertifiserte opplæringsbedrifter rundt om i landet.

Pris: 1490,- for komplett kurs, med praktisk gjennomføring hos en av våre samarbeidspartnere.

Innhold

  • Arbeid i høyden
  • Regelverk
  • Risikovurdering
  • Ulike personløftere
  • Kontroll og sikkerhet
  • Stabilitet
  • Oppstilling og bruk


Gjennomføring

Hele kurset gjennomføres via en av våre sertifiserte samarbeidspartnere. Den teoretiske delen gjennomføres spillbasert, før du møter opp hos opplæringsbedrift for praktisk del. Foreløpig leveres kurset på norsk, men engelsk og polsk kommer fortløpende. Og slapp av, vi koordinerer med samarbeidspartner og finner best egnet sted for praktisk gjennomføring.

Våre sertifiserte samarbeidspartnere
Granlund
Hesselberg

Verktøy brukt i dette kurset

Online Spill