For å betjene lift/personløfter trenger du kompetansebevis. Det får du ved å dokumentere teoretisk og praktisk opplæring.

Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL. Den praktiske delen tas fysisk hos en av våre samarbeidspartnere. Vi koordinerer slik at vi finner det kurset som passer deg best, med tanke på sted og tidspunkt.

Personløfter er definert som et arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert i henhold til NS-EN 280 og godkjent i samsvar med maskinforskriften, forskrift 544, for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattformen eller kurven.

Læringsmål:

Denne opplæringen skal gi kandidaten teoretiske og praktiske kunnskaper om oppbygging, klasseinndeling, bruksegenskaper og bruksområder, vedlikehold og kontroll og sikker betjening av ulike typer personløftere under normale og særlige forhold.

I tillegg skal opplæringen gjøre kandidaten bevisst på ulykker som kan inntreffe ved bruk av personløfter, årsaken til ulykkene, ansvarsforhold og hvordan ulykkene kan forebygges. Kandidaten skal også bli i stand til å redegjøre for hvilke nødfunksjoner som normalt er tilgjengelig på personløftere.

Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Ulykker
 • Risikovurdering og krav til arbeid i høyden
 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Valg og bruk av personlig verneutstyr
 • Personløfterens konstruksjon og virkemåte
 • Klasseinndeling (A, B og C) og type
 • Miljøet rundt
 • Kontroll og vedlikehold
 • Stabilitet og oppstilling
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser


Gjennomføring:

Den spillbaserte teorien gjennomføres via app på telefon eller nettbrett. Kan også gjennomføres på PC eller Mac.

Den praktiske delen tas fysisk hos en av våre samarbeidspartnere. Disse holder til rundt om i Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg.


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris!


Lurer du på noe mer? Sjekk ut ofte stilte spørsmål.

Meld deg på!
Våre samarbeidspartnere