Trenger du eller dine ansatte kompetansebevis i lift/personløfter?

Alle som skal operere personløfter må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring.

Personløfter er et arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert i henhold til NS-EN 280 og godkjent i samsvar med maskinforskriften, forskrift 544, for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattformen eller kurven.

Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift.

Målgruppe:

Målgruppen for kurset er førere eller kommende førere av personløfter.

Deltakerforutsetninger:

Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:

Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, vise metodebruk og

 • velge og bruke riktig verneutstyr
 • identifisere og gjenkjenne komponentenes viktigste egenskaper
 • velge riktig klasse og type personløfter ut fra arbeidsoppgavene og ut fra stedlige forhold
 • forebygge eller redusere støy- og luftforurensning i arbeidsmiljøet
 • identifisere avvik eller feil på utstyr og rapportere til den ansvarlige
 • vurdere og fastslå om personløfteren har nødvendig løfteevne og rekkevidde for oppgaven
 • redegjøre for hvilke nødfunksjoner som normalt er tilgjengelig på personløftere


Kursinnhold:

 • Bruk av regelverk
 • Ulykker – forebygge og varsle
 • Risikovurdering og krav til arbeid i høyden
 • Utføre SJA
 • Valg og bruk av personlig verneutstyr
 • Personløfterens konstruksjon og virkemåte
 • Personløftetype og klasseinndelinger
 • Miljøet rundt personløfteren
 • Kontroll og vedlikehold
 • Stabilitet og oppstilling
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser


Praktisk informasjon:

Kurset foregår som blandet undervisning og består av to deler:

 • Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
 • Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!


Pris:

Ta kontakt for nøyaktig pris!


Lurer du på noe mer? Sjekk ut ofte stilte spørsmål.

Meld deg på!
Våre samarbeidspartnere