Alle som arbeider i vindturbin trenger grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Arbeid i høyden er en del av den grunnleggende GWO-sikkerhetsopplæringen, og kan tas alene eller som en pakke med de andre kursene:


GWO-kursene er utviklet i samarbeid med Energy Innovation.


Læringsmål:

Deltakeren skal ha kjennskap til, gjenkjenne og forstå

 • relevant nasjonalt og globalt regelverk for arbeid i høyden i vindindustrien, onshore og offshore
 • krav til sikker og hensiktsmessig atkomst og sikring av person og arbeidsutstyr
 • krefter som inntreffer ved fall og prinsippet om å velge riktige ankerpunkter og tillatt svingradius
 • ulykker som kan inntreffe, årsakene til ulykkene, ansvarsforhold og forebyggende tiltak
 • forankringspunkter og ulike fallsikringssystemer
 • ansvar for risikovurdering, SJA-analyse, valg av metode og utstyr og utarbeidelse av redningsplan
 • rigging og forankring av redningsutstyr, anhukningsprinsipper og krav til sikring ved evakuering
 • utførelse av arbeid med sikker bruk av verneutstyr, avsperring av område og sikring av verktøy
 • kontroll, tilstandsvurdering og vedlikehold av fallsikringsutstyr
 • hengetraume og symptomene på det, årsaker til at det oppstår og hvordan det kan forebygges


Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Arbeid i høyden
 • Fallteori
 • Ulykker og hendelser
 • Utstyr og metode
 • Planlegging og sikring
 • Utførelse av arbeid
 • Kontroll og vedlikehold av utstyr


Land:

Kurset er tilgjengelig i og tilpasset til Norge (norsk og engelsk) og USA (engelsk).

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som kombinert e-læring og praktisk opplæring. E-læringen gjennomføres som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Dette kombineres med praktisk opplæring hos vår samarbeidspartner.

Bestill kurset her.

Ta kontakt
Bestill kurset hos vår samarbeidspartner