Alle som arbeider i vindturbin trenger grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Brannsikkerhet er en del av den grunnleggende GWO-sikkerhetsopplæringen, og kan tas alene eller som en pakke med de andre kursene:


GWO-kursene er utviklet i samarbeid med Energy Innovation.


Læringsmål:

Deltakeren skal ha kjennskap til, gjenkjenne og forstå

 • relevant nasjonalt og globalt regelverk for brannforebygging og brannslokking i vindindustrien, onshore og offshore
 • brann, brannspredning, branntyper, sammensetningen av røyk og elementene som trengs for en brann
 • sammensetningen og farene ved branngasser basert på materialene i en WTG
 • sentrale prinsipper i beredskapsplan knyttet til en vindturbin.
 • viktigheten av å vite på forhånd hva de skal gjøre i en nødsituasjon
 • hvilke slokkemedier som finnes i en WTG, og som kan brukes til ulike brannklasser
 • betydningen av inspeksjon/vedlikehold av brannslokkingsutstyr
 • forebyggende tiltak for å forbedre brannsikkerheten i en vindturbin
 • hvordan brannsikkerheten kan forbedres i det daglige arbeidet


Kursinnhold:

 • Regelverk
 • Brann
 • Brannbekjempelse
 • Brannutstyr
 • Brannforebygging


Land:

Kurset er tilgjengelig i og tilpasset til Norge (norsk og engelsk) og USA (engelsk).

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som kombinert e-læring og praktisk opplæring. E-læringen gjennomføres som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Dette kombineres med praktisk opplæring hos vår samarbeidspartner.

Bestill kurset her.

Ta kontakt
Bestill kurset hos vår samarbeidspartner