Alle som arbeider i vindturbin trenger grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Førstehjelp er en del av den grunnleggende GWO-sikkerhetsopplæringen, og kan tas alene eller som en pakke med de andre kursene:


GWO-kursene er utviklet i samarbeid med Energy Innovation.


Læringsmål:

Deltakeren skal ha kjennskap til, gjenkjenne og forstå

 • relevant nasjonalt og globalt regelverk for arbeid i høyden i vindindustrien, onshore og offshore
 • situasjonen på ulykkesstedet, sikringstiltak i et vindturbinmiljø, og orienterings- og rømningsplaner
 • tilstanden til den eller de forulykkede samt grunnleggende førstehjelpstiltak ut fra tilstand, herunder
  • sykdomstegn på hjerneslag og hjerteinfarkt
  • livstruende ytre blødning, ytre blødning og hypovolemisk sjokk, indre blødning
  • brudd og nakke-, rygg-, hode- brann-, strøm- og øyeskader
  • korrekt utførelse av hode-til-tå-undersøkelse i samsvar med regionale retningslinjer
 • korrekt utførelse av hode-til-tå-undersøkelse i samsvar med regionale retningslinjer
 • og akseptere at hjelper (gjennom egen og/eller andres innsats) kan få en mental reaksjon


Kursinnhold:

 • Gjenkjenne, sikre og varsle
 • Den første undersøkelsen
 • Livløshet
 • Hjerneslag og hjertesykdom
 • Skader:
  • Sårskader og blødninger
  • Bruddskader
  • Brann- og strømskader
  • Øyeskader
 • Psykososial førstehjelp


Land:

Kurset er tilgjengelig i og tilpasset til Norge (norsk og engelsk) og USA (engelsk).

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som kombinert e-læring og praktisk opplæring. E-læringen gjennomføres som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Dette kombineres med praktisk opplæring hos vår samarbeidspartner.

Bestill kurset her.

Ta kontakt
Bestill kurset hos vår samarbeidspartner