Alle som arbeider i vindturbin trenger grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Manuelt arbeid er en del av den grunnleggende GWO-sikkerhetsopplæringen, og kan tas alene eller som en pakke med de andre kursene:


GWO-kursene er utviklet i samarbeid med Energy Innovation.

Læringsmål:

Deltakeren skal ha kjennskap til og forstå

  • nasjonalt regelverk som regulerer bestemmelser om manuelt arbeid
  • risikoforhold ved manuelt arbeid innenfor et vindturbinmiljø
  • vanlige muskel- og skjelettskader relatert til manuelt arbeid innenfor et vindturbinmiljø
  • beskrive viktige ergonomiske prinsipper
  • TILE-prinsippet og hvordan det kan anvendes i manuelle håndteringssituasjoner
  • bruk av egnede prinsipper for manuell håndtering og mulige hjelpemidler til å redusere skader


Kursinnhold:

  • Regelverk
  • Manuelt arbeid
  • Risiko ved manuelt arbeid
  • Bruk av ergonomiske prinsipper


Land:

Kurset er tilgjengelig i og tilpasset til Norge (norsk og engelsk) og USA (engelsk).

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som kombinert e-læring og praktisk opplæring. E-læringen gjennomføres som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også gjennomføres på PC/Mac. Dette kombineres med praktisk opplæring hos vår samarbeidspartner.

Bestill kurset her.

Ta kontakt
Bestill kurset hos vår samarbeidspartner